Jaromír M. Lehotský
SÁGA RODU IZÁKOVCOV

Martin, SGHS 1997, 56 s., brož.
ISBN 80-967659-2-2
Práca ocenená v súťaži Najlepšie genealogické práce v r. 1995.

VYPREDANÉ
 
"Vážení priatelia!
Predkladám vám krátky prehľad dejín Izákovcov a s nimi spríbuznených rodín. Prečo som napísal túto prácu? Bol som to dlžný našej matke Miline Lehotzkej, rodenej Izákovej. V roku 1987 som po vyše štvorročnom štúdiu prameňov zozbieraných naším otcom Ing. Aurelom Lehotzkým dokončil a vydal Dejiny Lehotskovcov (alebo Lehotzkovcov, resp. Lehockovcov; je celkom 15 variácií tohto mena). Pôvodne som chcel spracovať rodokmene s popismi viacerých rodín - Lehotskovcov, Izákovcov, Helvighovcov, Šenšelovcov, Rumannovcov a Bachátovcov. V tom čase to však pre nedostatok údajov a veľký rozsah práce nebolo možné, takže som sa obmedzil len na Lehotskovcov. Vychádzajúc z podkladov, ktoré som medzičasom získal, začal som v januári 1995 intenzívne a systematicky písať Ságu rodu Izákovcov. Generácie rodín, o ktorých píšem, končím generáciou svojich rodičov. Len v niekoľkých málo prípadoch píšem aj o súčasníkoch. 
Priatelia, začítajte sa do Ságy rodu Izákovcov, poznajte predkov našich rodín. Prajem Vám pri tom príjemnú pohodu."

(Príhovor autora)

"Je zaujímavé, že z troch súrodencov Lehotskovcov sú dvaja historici, a dejinám rodu sa venuje inžinier. Možno preto je jeho práca taká dobrá. Okrem základných genealogických údajov obsahuje tiež podrobnejšie charakteristiky významných osobností rodu, ktoré zahŕňajú mnohé hodnotné údaje z kultúrnej histórie Slovenska. Svedčia o dôvernej znalosti vývinu celého rodu, pričom osudy jednotlivcov sú textované s veľkým výberom a nadhľadom. Pán inžinier Lehotský má veľké šťastie, že Izákovci boli veľmi schopní, mimoriadne činní, zasahovali do veľmi širokej oblasti nášho národného života. Dobre sa mu o nich písalo. Pravda, je potrebné osobitne oceniť veľký zmysel autora pre hierarchiu hodnôt. Aj tým je jeho dielo také príťažlivé."

(Výrok Prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc., predsedu poroty v súťaži Najlepšie genealogické práce roka 1995)