KNIHY / BOOKS


  


 1. Zdenko Ďuriška: PÁLKOVCI. PRÍBEH RODU GARBIARSKYCH PODNIKATEĽOV Z LIPTOVA (The Pálkas. A story about the family of tanner entrepreneurs from Liptov): 2013
 2. Frederik Federmayer a kol.: Magnátske rody v našich dejinách / 1526 -- 1918 (The Magnat Families in Our History, 1526 – 1948): 2012
 3. Jozef Novák – Juraj Roháč: Heraldik bez erbu (Heraldist without Coat of Arms): 2010
 4. KONTINUITA A DISKONTINUITA GENEALÓGIE A HERALDIKY (Continuity and discontinuity of genealogy and heraldry): 2010
 5. PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU 2 (Guide to genealogical research in Slovakia 2): 2009
 6. Vladimír Rábik: DIPLOMATARIUM SANCTO-ADALBERTINUM. STREDOVEKÉ LISTINY V LITERÁRNOM ARCHÍVE SPOLKU SV. VOJTECHA (1181) 1214 – 1543 (Diplomatarium Sancto-Adalbertinum. Medieval Deeds in the Literary Archives of the St. Adalbert Association (1181) 1214 – 1543) 2008
 7. Zdenko Ďuriška: MEDZI MLYNMI A BANKAMI. DEJINY RODU MAKOVICKOVCOV (Between the mills and the banks. History of the  Makovický family): 2007
 8. ERBOVÉ LISTINY / PATENTS OF ARMS:2006
 9. PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU 1 (Guide to genealogical research in Slovakia 1): 2004
 10. GENEALOGICKO-HERALDICKÝ HLAS (Genealogical-Heraldic Voice): since 1991-
 11. SLOVENSKO V SYMBOLIKE MIEST / Slovakia in municipal symbols: 1996
VYPREDANÉ / SOLD OUT TITLES
 1. K DEJINÁM GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU NA SLOVENSKU (From the history of genealogical research in Slovakia): 2007
 2. Miroslav Glejtek: SÚČASNÁ CIRKEVNÁ HERALDIKA V TVORBE ZDENKA G. ALEXYHO (The Contemporary Ecclesiastical Heraldry by Zdenko G. Alexy): 2011 pdf
 3. Ladislav Vrtel: HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA (Heraldic Terminology) 2009
 4. OBČIANSKA HERALDIKA / Civil Heraldry: 2002
 5. RODOVÉ POSTUPNOSTI A ICH GRAFICKÝ VÝVOJ / Family trees: Development of their design: 2004 pdf
 6. GENEALÓGIA, HERALDIKA A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY – STAV A PERSPEKTÍVY / Genealogy, heraldry and related sciences: State and perspectives: 2003
 7. Ladislav Vrtel: HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA I (Heraldic terminology I): 2003
 8. Alena Kredatusová: PROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN (The Probstners from Nová Ľubovňa and Jakubany): 2002
 9. PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE (The Paulinys in Slovak culture): 2002
 10. Jozef Novák a kol.: PALEOGRAFICKÁ ČÍTANKA (Paleaographic reader): 2001
 11. Ján Žilák: JÁN FRANCISCI-RIMAVSKÝ -  GENEALÓGIA RODU (Ján Francisci-Rimavský - History of the family): 2000
 12. Ladislav Vrtel: OSEM STOROČÍ SLOVENSKEJ HERALDIKY / Eight centuries of Slovak heraldry: 1999
 13. HERALDIKA NA SLOVENSKU / Heraldry in Slovakia: 1997
 14. Jaromír M. Lehotský: SÁGA RODU IZÁKOVCOV (Saga of the Izák family): 1997
 15. NAJSTARŠIE RODY NA SLOVENSKU / The oldest families in Slovakia: 1994 - plné texty/full text: pdf, doc