PETER MATIS 


výtvarník z Martina venuje sa popri hlavnej línii svojej výtvarnej tvorby v oblasti grafiky, maľby a tapisérie už niekoľko rokov aj aplikácii heraldických motívov v architektúre technikou netkanej tapisérie araart  pre obecné a mestské úrady (napr. Markušovce, Martin, Vrútky). Z nich zatiaľ najrozmernejšia je štandarda mesta Martin pre centrálny objekt pešej zóny - Milénium, dlhá cca 4 m.

Okrem toho spracováva erby miest, mestských častí, obcí, ale aj rodín technikou vrstvenej maľby s použitím špeciálnych fólií, ktoré umožňujú aj efektné vyznenie kovových heraldických farieb a rámované pôsobia ako zaujímavý doplnok verejného či súkromného interiéru a môžu byť aj vhodným darom pre partnerské mesto, rodinných príslušníkov a pod.

Kontakt pre záujemcov:

Ateliér Peter Matis
Červenej armády 23/21
036 01 Martin
peter_matis@stonline.sk
tel.:  043 4288226
mobil: 0908 217149

 
erby
Čelná stena Obradnej siene mesta Vrútky
 ss  ss  ss
Rámované erby miest Dolný Kubín, Vrútky, Fulnek a Nymburk
Veľká štandarda obce Markušovce s erbom pre rytiersku sálu Obecného úradu
Štandarda mesta Martin s erbom pre zasadačku Mestského úradu