Ladislav Vrteľ
OSEM STOROČÍ SLOVENSKEJ HERALDIKY

Martin, Matica slovenská 1999
ISBN 80-7090-490-9
VYPREDANÉ

Kniha prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldiky na Slovensku. Venuje sa heraldike štátnej, rodovej, šľachtickej i meštianskej, mestskej i obecnej, cechovej, cirkevnej, a to vo veľmi širokom časovom rozpätí. V závere približuje aj súčasné trendy v slovenskej heraldickej tvorbe. Predstavuje Slovensko ako svojráznu "krajinu erbov" s pozoruhodnou heraldickou tradíciou a z nej čerpajúcou veľmi živou heraldickou súčasnosťou.

Obsah:
Heraldický šlabikár
Staré štíty (6.-10. stor.)
Zrod heraldiky (11.-12. stor.)
Heraldika štítov (13. stor.)
Heraldika klenotov (14. stor.)
Jeseň heraldiky (15. stor.)
"Papierová" heraldika (16. stor.)
Záplava erbov (17. stor.)
Heraldika osvieteného storočia (18. stor.)
Heraldika a romantizmus (19. stor.)
Osme storočie heraldiky (20. stor.)
Prvé kroky v deviatom storočí