PRIEZVISKÁ / SURNAMESPACAK (Závadka, Slovakia; Kula, Serbia) – Both my grandparents are long dead, my grandmother Apollonia Koscalik Paczak died in 1950, apparently was born in Bobrov, could be around 1877. My grandfather Jozsef Paczak could have been born period 1863 – 1877. I searched online church records and found Josephus Paczak, born 1863 and another one 1877, both in Závadka (distr. Spišská Nová Ves?). According to the stories they had come from Bobrov in the early 1900 to Kula former Yugoslavia. My grandmother is buried there but my grandfather was in a hospital in a town Jaša Tomič in Serbia and died there. We don’t know where or when was he born, who are his parents, who is my grandmother, who were her parents. I would love to find any info (collecting all this for my grandchildren so they know their roots). My grandparents had a doughter Justina, born 1897, son Jozsef, born 1906 (my father) and children born in Kula: Ferenc, Margaret, Karoly. Irena (Paczak) Pracepa, Canada, e-mail (2015-07-01)
PACZAK
(Závadka, Slovakia; Kula, Serbia) – Both my grandparents are long dead, my grandmother Apollonia Koscalik Paczak died in 1950, apparently was born in Bobrov, could be around 1877. My grandfather Jozsef Paczak could have been born period 1863 – 1877. I searched online church records and found Josephus Paczak, born 1863 and another one 1877, both in Závadka (distr. Spišská Nová Ves?). According to the stories they had come from Bobrov in the early 1900 to Kula former Yugoslavia. My grandmother is buried there but my grandfather was in a hospital in a town Jaša Tomič in Serbia and died there. We don’t know where or when was he born, who are his parents, who is my grandmother, who were her parents. I would love to find any info (collecting all this for my grandchildren so they know their roots). My grandparents had a doughter Justina, born 1897, son Jozsef, born 1906 (my father) and children born in Kula: Ferenc, Margaret, Karoly. Irena (Paczak) Pracepa, Canada, e-mail (2015-07-01)
PADASAK
(Šarišské Čierne) - Wesley Padasak, e-mail (2000-10-11)
PADYCH - Hľadám informácie o rodoch Padych, Sýkora, Duraj, Bzdil. Zuzana Padychová, e-mail (2005-09-16)
PACHER - Zaujímam sa o tieto priezviská: Bertha, Borovský, Bukovinský, Császar, Divos, Dodok, Dvíhal, Glatz, Graca, Horecký, Košina, Kučera, Kupert, Láclavík, Líška, Macho, Matula, Matušík, Méry, Mikula, Nagy, Pacher, Pilan, Radovič, Rátz, Ripka, Schiesek, Schwarz, Szabó, Tholl, Toperzel, Tóth, Tríbes, Václavík a Valachy. Vojtech Méry, Gaštanová 6, 010 07Žilina, e-mail (2003-05-28)
PAJER - Zaoberám sa bádaním o týchto priezviskách: Csallokőzy, Lackovič, Minkendorfer, Moravčík, Pajer, Radejovský, Vadasz, Vrba. Lackovič, e-mail (2003-05-22)
PAJKOŠ (Nižný Mirošov) - Môj otec Ján Mihálik sa narodil v Pivnici (okres Novi Sad ) v Juhoslávii a pochádza zo skupiny Slovákov, ktorí tam prišli pred 300 rokmi. Asi 15-ročný sa prisťahoval na východné Slovensko do Prešova. Otcov otec sa volal Michal Mihálik a mama Karolína Speváková. Moja mama Elena Pajkošová pochádza z Nižneho Mirošova (okres Svidnik), jej otec sa volal Pajkoš ... a mama Kapová... Ja som sa narodil v Prešove 9.9.1976. Matúš Mihálik, e-mail (2001-06-08)
PAJPACH - Na svojej stranke (odkaz rodokmen) mam niekoľko priezvisk, hlavne Pajpach a Belica a od toho sa odvíjajúce ďalšie. Silvia Petreová, Hornopotočná 22, 917 00 Trnava, e-mail, www (2002-10-23)
PALÁSTHY - Palásthy család. Mag. Christoph Laimer,  Rohrfeldgasse 16/4, A 2500 Baden, Tel.: 00436644435084, e-mail (2008-12-02)
PALÁSTHY - Tóth, Krisztina: A Palásthy család története a középkorban. www (2007-02-22)

PALDAUF - Roman Hrabovský, Gorkého 32/10, 971 01 Prievidza, e-mail (2001-07-25)
PÁLENÍK (Voderady) - Skúmam rody Pifko - okolie Žiliny, Páleník - Voderady. Zuzana Pifková, Vajanského 13, 917 01 Trnava, 0908 081 565, e-mail (2005-05-16)
PÁLENÍK - I am looking for a history of the surname Horňáček and also want to find some people with this surname, who live abroad. I know very little of my family tree (only to my grand-grand parents, their names are Ján Páleník and Antónia Macurová). / Hľadám informácie o histórii priezviska Horňáček a tiež by som chcela nájsť ľudí s týmto priezviskom, ktorí žijú v zahraničí. Môj rodokmeň poznám iba po prastarých rodičov, ich mená sú Ján Páleník a Antónia Macurová. Lucia Horňáčeková, SK, e-mail (2007-04-11)
PÁLFFY - Milan Greguš, Keltská 7, 900 31 Stupava
PÁLFFY - Zdenka Doležalová, Priečna 4, 831 03 Bratislava, e-mail (2000-05-02)
PÁLFFY - Miroslav Vizváry, Budatínska 19, 851 05 Bratislava
PÁLFI (okres Komárno, Budapest) - Moji předkové žili na Slovensku. Jedná se o linii po mojí babičce, která byla rozená Tereza Pálfi a dožila svúj život v okr. Komárno. Údajně prý mám rodinu i v Budapešti. Alexandr Sos, Hlavní 135/11, 725 28 Ostrava, Česká republika, e-mail (2000-06-09)
PÁLFI - Rudolf Pažík, Šášovská 6, 851 06 Bratislava (2000-10-31)
PÁLFI - Zaujímajú ma Pálfiovci. Ivan Špaček, Hemerkova 32, 040 11 Košice, Tel.: 0944 119 776, e-mail (2010-03-15)
PÁLFY - Viola E. Közsey, 17189 SE 70th Street, Ocklawaha, FL 32179, USA, e-mail (1999-11-15)
PALIESEK (Nimnica, Púchov) - Moji predkovia pochádzajú z okolia Nimnice, Púchova. Zaujímať som sa o nich začal asi pred 2 rokmi. Richard Paliesek, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov,
e-mail (2004-03-04)
PALIK (Cinobaňa) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
PÁLKA (Babiná; USA) - Viera Kamenická, Nad lomom 12, 811 02 Bratislava (2002-06-28)
PALKO - I am searching for information on Anna Placek born Czecho-Slovakia 10/4/1868. Also, Franciscus Prasniczky Palko, born 9/10/1869, Stiavnik, Trencin Co., Czecho-Slovakia. His father, Joseph P. Palko and mother, Catharina Simunyik. Lillian Palko, e-mail (2005-08-22)
PALKO (Jánovce, d. Galanta) - My grandmother was Anna (Gombus) Palko b. Oct 31, 1881, she came to the US in 1903. Her father’s name was Andrew Gombus, she dad a sister Mary. My grandfather was George Palko, we think he was born in 1877 and came to the US in 1894, but returned and came back later. Richard Palko, e-mail (2000-10-12)
PALKOVIČ - Zaujímam sa o rody Planka a Polák s náväznosťou na rody Písecký, Usnul, Šenker, Ovečka, Kus, Cvečka, Palkovič, Hnát, Sofka, Riška, Čulen. Ing. František Planka, 906 45 Štefanov 161, e-mail (2003-09-10)
PALKOVIČ (Kľačany pri Nitre) - Môj dedko pochádzal z Kľačian pri Nitre. Pavol Palkovič, 916 35 Modrovka 52 (2001-09-28)
PALLER (Michal na Ostrove) -- Môj otec Jozef Králik sa narodil 10.5.1894 v Bučanoch, jeho otec tam bol parádny kočiš. Môj prastarý otec bol bačom v Čachticiach a tam sa stopa stráca. Moja mamička Mária Pallerová sa narodila 17.7.1898 v Michale na Ostrove, jej otec bol nádenník, narodil sa 1854, nana sa narodila 1868. Obaja zomreli mladí. Eva Begánová, Lipského 9, 841 01 Bratislava (2003-01-25)
PALMONT - Zaujímam sa o rod Palmont - Figa, Stránske, Barca, okr. Rim.Sobota. e-mail (2011-07-18)
PALO - Mgr. Ing. Vít Palo, CII - 81/21/37, 018 41 Dubnica nad Váhom
PALOVČÍK (Rabča) - Skúmam rody: Palovčík (Orava, Rabča), mám rodne listy do 1846, Štefančík (Drábsko pri Brezne), Kvietok (Čierny Balog), Schvarzbacher
(Osrblie), Rambala (Orava, Rabča), Vozár (Lišov pri Dudinciach), Talaj (Ladzany). Dáša Schvarzbacherová, Nálepkova 7, 977 01 Brezno, Tel.: 0905928820, e-mail (2005-12-15)
PALOVICS - Zaujímam sa o nie síce veľmi významný ale o to pre mňa dôležitejší rod Palovics (Palovič). Michaela Škamlová, e-mail (2005-05-10)
PALOVIČ - Zaujímam sa o nie síce veľmi významný ale o to pre mňa dôležitejší rod Palovics (Palovič). Michaela Škamlová, e-mail (2005-05-10)
PALUŠKA - Marián Tomajko, Hviezdoslavova 52, 953 01 Zlaté Moravce
PALUŠKA - Zaujímajú ma rody Paluška, Vik, Kristof. Jozef Krištof, Pezinok, e-mailwww.genea-in.eu (2015-06-23)
PANCAK - My father's name was Ludovit Kvasnica and he was born in Bratislava (Czechoslovakia) April 5th 1928. Father's name unknown mother's name Anna Kvasnica. He died November 8th 2002 in Australia. My mother's name is Maria Kvasnica was born in Senne June 6th 1930, (first marriage was Novak) maiden name is Ferio, daughter to Juraj Ferio and Zuzanna Pancak. Eva Ramén (born Kvasnica), e-mail (2007-06-02)
PANGRÁC - Zaujímam sa o pôvod priezviska Klimek a zháňam informácie súvisiace s nasim rodokmeňom. Doteraz máme zostavený rodokmeň našej vetvy z 9 pokolení (viac ako 2620 osôb), od roku 1770. Doterajšie moje vedomosti, fakty, fotografie sú sčasti sprístupnené na ďalej uvedenej stránke. Zaujímam sa aj o rody Lakata, Roth, Glinský, Lenko, Pangrác, Dudinský, Sokol. - I´m interested about informations of surname Klimek and about informations beeing connected with our family tree. Till now we made up family tree of our branch from 9 generations (more than 2620 people), form of the year 1770. Our knowledges, fakts, fotos are partly accessible after marking icon of tree on this page. Likewise, I´m interested about surnames of Lakata, Roth, Glinský, Lenko, Pangrác, Dudinský, Sokol. Milan Klimek, Gorlická 11, 085 01 Bardejov, Slovakia,e-mail, www (2010-02-22)
PANGRÁC - PhDr. Eduard Chmelár, Lesnícka 4, 902 01 Pezinok
PANKOVČIN - Skúmam rody Baloga (Víťaz, okr. Prešov), Brečka (Brecska), Schwarzbacher, Dzurovej, Pankovčin. Patrik Baloga, Osloboditeľov 717/97, 067 81 Belá nad Cirochou, e-mail (2010-11-08)
PANNECH (Konská, Kamenná Poruba) - Zaujímam sa o rody: 1. Mičech (Micsech, Micseh, Micech) - Konská, Kamenná Poruba. 2. Pannech - Konská, Kamenná Poruba. 3. Kavecký (Kaveczky) - Konská, Kamenná Poruba. Mgr. art. Katarína Brejková, rod. Mičech, Štefánikova 29, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/52493828, e-mail (2006-01-09)
PAPAJČÍK - Skúmam Papajčíkovcov, skôr neznámy rod. Viem len pravdepodobne o dvoch vetvách, v Brezovici na Orave, odkiaľ pochádzam aj ja, a o ďalších rodinách v Turci a na Kysuciach. Rád by som sa o nich (nás) dozvedel viac. Mgr. Marek Papajčík, e-mail
PÁPAY (z Veselého pri Piešťanoch) - Stanislav Szenczi, Ľ. Štúra 20, 940 68 Nové Zámky
PÁPEŽ - Zaoberám sa priezviskami Maretta, Mazaľán (Mazalan), Votruba a Pápež. Robert Maretta, Koreničova 7, 811 03 Bratislava 1, e-mail (2004-05-03)
PAPIERNIK (Horné Srnie; Milwaukee, USA) - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
PAPP (Lopašov, Radošovce) - I am research the following Surnames : Papp, Hurban, Flajzik, Juricek from the area of Lopašov and Radošovce, Slovakia. My Grandmother, Ernestine Irene Pappova came to Canada in 1929 and settled in the Niagara Falls region of Ontario Canada. Steven Pusiak, Ottawa, Ontario, Canada, e-mail (2002-02-11)
PAPRKSAR - Viem veľmi málo o svojich prarodičoch. Z otcovej strany: Záhumenský (pradedo z obce Makov, časť Trojačka, pôvod údajne zo Sliezka), z matkinej strany: Masnicová, Paprskářová (Paprksarova - niekde z Moravy, Kopřivnice?). e-mail (2004-05-26)
PAPROČ - I am interested in the surnames Rybár (or Ribár), Poproč (or Paproč), and Hvizda. Erin Piateski, e-mail (2008-07-15)
PAPRSKÁŘ - Viem veľmi málo o svojich prarodičoch. Z otcovej strany: Záhumenský (pradedo z obce Makov, časť Trojačka, pôvod údajne zo Sliezka), z matkinej strany: Masnicová, Paprskářová (Paprksarova - niekde z Moravy, Kopřivnice?). e-mail (2004-05-26)
PARACKA (Myjava) - My mother and father emigrated to America from Myjava, Slovakia circa 1900. They settled in Little Falls, New York where my father (Jan Paracka) and three of his friends were the founders of the 'Svata Trojica Slovenska Evanjelicka Luteranska Jednota', known today as ' Holy Trinity Evangelical Lutheran Church '. I am interested in any heraldry connected to the Paracka name and my mother's maiden name 'Caltyk' (sometimes spelled 'Caltik'). William Paracka, e-mail (2003-01-20)
PARIMUCHA (Javorina-Blažov) - Moji predkovia pochádzakú zo zrušenej obce Blažov, ktorá sa nachádzala v terajšom vojenskom priestore Javorina – medzi Levočou a Starou Ľubovňou. Ing. Martin Parimucha, Mlynská 3, 053 42 Krompachy, e-mail (2001-08-10)
PAPINCSAK , see PAULOV
PARNAI - Zaujímajú ma šľachtické rody Forgách - Szécheny, Slanec, Nižná Kamenica, Parnai/Parnay - Sátoraljaujhely, Slanec, Nižná Kamenica, a vlastný rod. PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, 044 45 Bidovce, Mobil: 0904 620 630, e-mail (2008-12-12)
PARNAY - Zaujímajú ma šľachtické rody Forgách - Szécheny, Slanec, Nižná Kamenica, Parnai/Parnay - Sátoraljaujhely, Slanec, Nižná Kamenica, a vlastný rod. PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, 044 45 Bidovce, Mobil: 0904 620 630, e-mail (2008-12-12) 
PAROBEK - Mgr. Jonathon T. Tichy, 349 North 250 East, Orem, UT 84057, USA, e-mail
PAROBEK - My name is Virginia Parobek and I live in the state of Ohio in the USA. Ginny Parobek, e-mail (2002-05-15)
PÁROŠ (Pohorelá) - Mirko Hronský born 1935 in Pohorelá, Vojtech Guttmann born 1904 in Závadka, Júlia Durindáková born 1913 in Pohorelá, Adolf Guttmann born 1856 Závadka, Sabina Hudíková born 1869 in Závadka, Ondrej Durindák born 1870 in Pohorelá, Zuzana Párošová born 1879. Mrs Sharon Hronsky, 14 Clipper Drive Ballajura, West Australia 6066, Australia, e-mail (2003-04-03)
PAROŠKAJ (Rumenka, Srbsko) - Paroškaj & Marčok Home page. Túto webovú stránku venujem svojim predkom a svojej rodine, ktorá tuto žije viacej od 250 rokov. Na tejto webovej stránke môžete vidieť najstaršie a najzaujímavejšie staré fotky, ktoré sa nachádzajú v mojom rodinom albume a ktoré týmto spôsobom chcem podeliť s vami. Miroslav Paroškaj, Rumenka, Srbsko,
www, www, e-mail (2006-10-09)
PAROVSKY - I am trying to find information about these family names: Jezo Parovsky, or Parovsky, Kaplan, Mednansky, Valack, Beijik. Annie Neison born Jezo Parovsky,
e-mail (2006-04-19)
PASTERNAK - I am interested in finding any information about the Pasternak and Rakyta families residiing in Batizovce. Judith Schaller, e-mail (2000-05-22)
PASTIRIK (Petrovany-Močarmany) - Looking for info on Barkacs family from Garany or Hran, Pastirik from Mocarany, Kulha from Lubisa and Bilik or Billick from Podcivic Varon na Teplo, e-mail (2001-10-11)
PASZTOR - I am trying to research my Konkoli - Pasztor family. Istvan was a teacher and born 18 July 1850. Lidia Pasztor was born 10 Nov 1851. They were married 14 Feb 1872 and had a large family. I live in the USA and I am not sure how to trace this very important branch of my family. Stacey Reiley, e-mail (2014-03-16)
PASTOREK
(Žilina) - I am interested in finding out information about Pastoreks living or originating in the area around Žilina. Some may have been spelled "Pasztorek". We have a family website at www. Joseph Pastorek, MD, New Orleans, LA, e-mail (2001-06-04)
PASTOREK - My name is Elena Szabo. I am daughter of Nikolaus Szabo, born in Skalica (Trnava) on September 5, 1907. He was married to Anna Mucka. They had four children in Slovakia. These four children are my half brother, whom I am looking for. I am the only daughter of Mr Szabo´s second marriage, who emmigrated to Argentina (South America) on 1948. I am 55 years old, I am happily married and have 4 children. I live in Argentina and these 4 half brother are my only family ties to my ancestor. I am looking for them since many years ago. May be it is easy to look for the sons and/or daughters (possibly born between 1928-1945) of the couple Nikolaus Szabo and Anna Mucka. Other data is the name of my father´s parents: Giuseppe Szabo and Maria Pastorek (the first names are in Italian as he lived in Italy before coming to Argentina). Elena Szabo. Silvia Delmastro, e-mail (2003-04-14)
PASZTOREK (Žilina) - I am interested in finding out information about Pastoreks living or originating in the area around Žilina. Some may have been spelled "Pasztorek". We have a family website at www. Joseph Pastorek, MD, New Orleans, LA, e-mail (2001-06-04)
PÁSTOR - Mgr. Eva Pástorová, Východná 10, 036 01 Martin
PÁSZTOR
- Rody: Takács, Takáč; Pásztor, Faith, Tobák z oblasti východného Slovenska a slov.-maď. a maď.-slov. pohraničia. Katarína Takácsová, Severná 15, 04501 Moldava n/B, e-mail (2005-03-30)
PAŠKA - Máme spracované dejiny zemianskeho rodu Paškovcov. Zaujíma ma ich pôvod. Barbara Omelková, Baarova 28, 783 35 Olomouc, ČR, e-mail (2011-12-05)
PAŠKA - Ing. Ján Paška, Na Križovatkách 50, 821 04 Bratislava
PATAI (Békescsaba, HU) - Zaujímam sa o rody Krasko, prípadne Kraszko pochádzajúci z Békescsaby (Maďarsko), prípadne z okolia Komárna, Nových Zámkov a Gemera. Ďalej ma zaujímajú mená: Záhoran, Šajben, Botyanský, Čičel, Kesjár, Patai, Pataj pochádzajúci z Békescsaby. Ing. Pavol Krasko, Kozmonautov 7, 949 01 Nitra, Tel.: 0903463324, e-mail (2006-01-30)
PATAJ (Békescsaba, HU) - Zaujímam sa o rody Krasko, prípadne Kraszko pochádzajúci z Békescsaby (Maďarsko), prípadne z okolia Komárna, Nových Zámkov a Gemera. Ďalej ma zaujímajú mená: Záhoran, Šajben, Botyanský, Čičel, Kesjár, Patai, Pataj pochádzajúci z Békescsaby. Ing. Pavol Krasko, Kozmonautov 7, 949 01 Nitra, Tel.: 0903463324, e-mail (2006-01-30)
PATAK - My grandmother, Anna nee Ferenchik (Frenchik) Patak (Pjatak) married Andrew Pjatak (Patak). They immigrated to the US in the late 1800s and settled in Western Pennsylvania. All my grandmother said they came from Austro-Hungarian region of Galatia. Language spoken is Slavish. Members of Byzantine Catholic Church. Lori Rademann, 204 Converse Drive, Jacksonville NC 28546-7513, (910) 346-1084,  e-mail (2002-01-18)
PATAY - Skúmam rodokmeň Patay. Ing. Peter Patay, Nitra, č. tel.: 0908 132 086, e-mail (2008-07-23)
PÁTEREK (Beňadovo) - Zaujímam sa o rody Kubaš (Breza), Závodský (Motešice), Fodora (Hradište), Páterek (Beňadovo), Greša (Lomná), Kurta (Breza), Sapár (Nemčice), Kobyda (Bobot), Fendek (Orava), Kyselica (Bobot), Šiarik (Hradište). Peter Kubaš, Bazovského 6, 911 08 Trenčín, e-mail (2003-11-03)
PATÚC (Veľké Zálužie) - Juliana Brezinská, 951 17 Cabaj-Čapor č. 299, e-mail (2001-05-17)
PATRÁŠ - Zaujímam sa o rody Gregor, Patráš, Vráb, Filip a Flška, históriu obce Podkonice, Banskej Bystrice a okolitých obcí, hradu Slovenská Ľupča, ako aj o šľachtické rody pôsobiace v regióne Banská Bystrica. Ing. Stanislav Gregor, 976 41 Podkonice 285, e-mail (2002-05-13)
PATRNČIAK - Zaujímajú ma rody Stankovič, Ondriškovič a Patrnčiak. Ing. Helena Stankovičová, B. Tablica 89, 962 71 Dudince, e-mail (2006-11-20)
PAUK (Nesluša) - Zaujímajú ma rody Chalupec a Pauk z Nesluše. Mgr. Veronika Pauková, č. d. 1048, 023 41 Nesluša, Tel.: 0904 285 914, e-mail (2013-01-04)
PAULIK (Békescsaba, HU) - I am interested in learning and writing more on the life and probable origins of my paternal Slovakian grandparents. They were the Paulik and Koritar families from the Jamina district in Békéscsaba, Hungary.  I have traced their residence in Békéscsaba through microfilms of the original records of the Evangélikus Egyházközség, Erzsébethely. I have traced records to the mid 1800s. Michael Paulick (originally in Békéscsaba Paulik), California, USA, e-mail (2011-03-10)
PAULINOVICH – Seek info on desc. Of Frank Bouska (Boska), Adolph and Rudolph Bouska, and Annie Paulinowich (sister to Frank) who lkived in Milwaukee, WI between 1911-1920. Frank and wife Agnes (Anna) m. in Sládečkovce, Slovakia on 17 Feb. 1906. They immigr. Ca. 1911. They had three children: Mary, John and Frank. Frank and Agnes (Anna§ divorced in 1919. Frank spent time in hospital at Wauwautosa, WI and discharged abt 1920. June Hamilton, 4310 Cedar Ridge 7, Rapid City, SD 57702, USA (1999-07-12 )
PAULINY-TOTH (TÓTH) worldwide - In general looking for my roots and living relatives. I hold a family tree going back about 400 years - also Pictures / Paintings going back to Villiam and plenty of documents concerning Jan (Diplomat to Italy and later exile in London). Ilja M. R. Pauliny-Tóth, Altriper Str. 1, 67165 Waldsee, Germany, Tel. : +49 (0)6236 415700 (Engl/Ger), e-mail, www (2004-10-25) PAULOV -. I am researching the surname Paulov/Pavlov. The name was found in church records from Hažín nad Cirochou near Humenné, dating back to the early 1800s. I would appreciate information anyone may have about this name. I am also researching the name Papincsak from the same town and region. Peggy, e-mail (1999-05-24)
PAULOVIČ - Zhromažďujem údaje o všetkých rodoch a vetvách Pavlovičovcov, resp. Paulovičovcov na Slovensku. Ing. Rudolf Pavlovič, V. Clementisa 7, 080 01 Prešov, e-mail, www (2001-02-01)
PAULOVSKY - I live in the USA, and I am starting a genealogy search of my father's family. I have two (at least) spellings of his name. The first is Ferencz Pavlofszky, 1896, szuletesi eve: 1877 en oklobe, Iro 8 ein orszag Magyar. I have a difficult time reading the handwriting, which is so beautiful. The second spelling is Ferencz Paulovsky l898, and the document, titled Militar-Pal's, says Slovakisch in the lower left corner of the first page.  I have a picture of my grandfather in  a military uniform. Marilyn Spengler, e-mail (2004-01-08)
PAVARNICS - My name is Christee Kee and I live in the United States. My great grandfather, John Badics (changed to Bodick) came here in the early 20th century. His wife was Elizabeth Pavarnics. I would really like to find out more about my ancestors. Christee Kee, e-mail (2009-05-21)
PAVARNIČ - My name is Christee Kee and I live in the United States. My great grandfather, John Badics (changed to Bodick) came here in the early 20th century. His wife was Elizabeth Pavarnics. I would really like to find out more about my ancestors. Christee Kee, e-mail (2009-05-21)
PAVEL - Ing. Milín Kaňuščák, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava, e-mail, www (2002-06-25)
PAVELEK (Liesek) - Seek info and contact with relatives of Joseph Dzumela, born 1889 in Heľpa. He married Anna Drevenak. Her brothers were Mike and John. Also related to Mariša Pavelek Rusnak and Stephen Rusnak from Liesek. Joseph and Anna immigrated to Pittsburgh, PA, USA. Diana Hepner, 4730 Poole Rd, Sykesville, MD 21784, USA (1999-10-08)
PAVELKA (Kúty) - Zaujímam sa o rody Faltejsek (Dolní Čermná a celý svet), Pavelka a Škoda (Kúty). Ivan Faltejsek, Súmračná 5, 821 02 Bratislava, e-mail (2008-01-02)
PAVEŠIC (Záhorská Ves) - I am trying to find my father's family. My father's family name is Pavesic. His parents had a farm on the Moravia river in Zahorska Ves. My father left what was then called Czechoslovakia in 1950-51. His parents would by now be deceased however he had an older sister who was married with three children - Elenka, Olinka and Val. I think her husband's name was Rudi. Obviously their surname would not be Pavesic. I plan to visit Slovakia in 2008. Yvette Preston, e-mail (2007-02-27)
PAVILEK (Veľký Báb) - Skúmam rody Pavilek z obce Veľký Báb (Nagy Baab) pri Nitre a rod Sudovský asi z Trnavy. Na satelitnej mape sa nachádza bod Sudovský dvor medzi Želiezovcami a Levicami. Tam bol vraj kaštieľ-usadlosť s týmto názvom. Mgr. Ľudmila Černakovičová, Spojová 10, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: 0918 529 511, e-mail (2008-05-22)
PAVLACKA - I have been looking to find a way to research my family name back to, what was, Czechoslovakia. The only information I have is my great grandparents name and date of birth. I would like to track my family name back their origins. Jason Pavlacka, e-mail (2010-01-26)
PAVLACKÝ (Trenčín) -  I recently found out that my ancestors possibly came  to America from Trencin.  My Great-great-grandfather's name was Anton Pavlacky and he married a woman named Theresa Nugermann or so. A baptismal certificate says that was her name. Debbie Polk, Great-great-grandaughter of Anton and Theresa (Nugermann?) Pavlacky, e-mail (2001-04-18)
PAVLIAR - Zaujímam sa o rody Vician, Kuzmány, Kobliček, Klein, Unger, Sedlický, Pavliar. Ján Vician, Nám. Sv. Egídia 2950/88, 058 01 Poprad, e-mail (2003-10-06)
PAVLIK (Buková) - I am looking for information on my grandparents who were born in Bukova Biksard Slovakia.  My grandmothers maiden name was Skrabak and my grandfather was a Pavlik. Lynn L. Myers 307 W. Spruce St., Tamaqua, Pa. 18252, USA, e-mail (2006-07-15)
PAVLIK (Banské) - I am looking for information on my grandmother, Julia Kohan, born in Banyapataka, Hungary in 1888. I am looking for a birth certificate, parents' names, siblings, etc.  Also, my grandfather, her husband, John Pavlik, was born in Hungary around that same time or a little earlier. He had a brother named Joseph Pavlik.  I don't know his parents' names or other siblings.  They moved to Pennsylvania in the early 1900's. I have learned that this city is currently known as Banske in the Slovak Republic. Cheryl Saxton, e-mail (2001-11-05)
PAVLIK (Levice) - I am interested in names Bajus, Bumbara and Povlik. My Great aunt was born in Sevoce (probably Levoča) in 1877, father John Bajus, mother Mary Bumbara later came to US in 1886. I think they were Catholic in religion. There were other siblings to Michael, Anna and one other. Brenda Donald, e-mail (2002-02-13)
PAVLIŠ - Mgr. Ľubica Pavlišová, P. O. Hviezdoslava 25, 036 01 Martin
PAVLOFSZKY - I live in the USA, and I am starting a genealogy search of my father's family. I have two (at least) spellings of his name. The first is Ferencz Pavlofszky, 1896, szuletesi eve: 1877 en oklobe, Iro 8 ein orszag Magyar. I have a difficult time reading the handwriting, which is so beautiful. The second spelling is Ferencz Paulovsky l898, and the document, titled Militar-Pal's, says Slovakisch in the lower left corner of the first page.  I have a picture of my grandfather in  a military uniform. Marilyn Spengler,  e-mail  (2004-01-08)
PAVLOV , see PAULOV
PAVLOVCAK (Michalovce) - My grandparents and great grandparents were married and baptized in a Roman Catholic church and a Greek Catholic church around 1860 and before.  Addresses I have are Sztrajnyan 78 and 129; Nagy Mihaly 262. I have been searching without results for several years now. Joan Pavlovcak Broge, e-mail (2003-10-31)
PAVLOVIČ - Volám sa Peter Pavlovič a mám záujem vedieť o rode Pavlovičovcov a Jesenských - Trenčiansko, Nitrianska časť. Tel.: 0903 674 335, e-mail (2006-09-04)
PAVLOVIČ (Martin region) - Ing. Ľuboslava Šafrová, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín (2000-04-18)
PAVLOVIČ - Branislav Pavlovič, J. Haška 12, 974 01 Banská Bystrica, e-mail(2000-05-12)
PAVLOVIČ -  Zaujímam sa aj o pôvod a príbuzenské vzťahy nár. buditeľa Alexandra Ivanoviča Pavloviča.Zhromažďujem údaje o všetkých rodoch a vetvách Pavlovičovcov, resp. Paulovičovcov na Slovensku. Ing. Rudolf Pavlovič, V. Clementisa 7, 080 01 Prešov, e-mail, www (2001-02-01)
PAVLU (Chropov, Koválovec, Slovakia - Jersey, Guttenburg, Dumont, Fairview, Noerth New Jersey, USA) - Charles S. Pavlu, e-mail (1999-06-25)
PAVLU (Moravia, Bohemia, Czech Republic - Texas, USA) - Charles S. Pavlu, e-mail (1999-06-25)
PAVLULINETZ - My relatives came from Baskovce/Hungary/Austria, now known as Slovakia. This is where my Grandfather, George Bereznay was born on July 27, 1894. My Grandmothers name was Mary Pavlulinetz born Aug. 28, 1896 in Solotvynka or Solotvyna, Austria/Hungary/Slovakia. She came to America by ship in her teens about 1912? They were married in a Byzantine Catholic Church in Carteret, New Jersey, USA on Sept. 9, 1917. Paul Bereznay, e-mail (2005-08-01)
PAZERIK - I am looking for the families of Sedlacek, Francis, Paul Pazerik, Elizabeth Zuzanik. Mrs. Freed, e-mail (2007-08-11)
PAŽERÍK - I am looking for the families of Sedlacek, Francis, Paul Pazerik, Elizabeth Zuzanik. Mrs. Freed, e-mail (2007-08-11)
PAŽICKÝ (oblast Žiliny) - Skúmam rody Lenko, Dorciak, Žiška - Liptov, Durian, Pažický - oblast Žiliny. Ing. Dušan Lenko, Stárkova 18, 010 01 Žilina, SK, Tel.: 0949 527 270, e-mail (2007-05-28)
PECKA - Patram po menach Kaclik, Dugat, Ondrasik, Pecka, Puchovsky, Kern, Artz atd. Z jednej strany - na strednom Slovensku zrejme korene siahaju do nemeckej kolonizacie bani a na Povazi do druhej nemeckej polnohospodarskej kolonizacie. Predpokladam, ze meno Puchovsky pochadza od Puchova a Pecka z Moravy. Udaje mam uverejnene na www - zatial mam 465 osob. e-mail (2001-02-28)
PECUCH - Peter Pecuch, Trnavská 19, 010 08 Žilina, e-mail (2007-07-17)
PECHA (Petrova Ves) - I am looking for the Pecha's genealogy from Petra Ves. I have a history of them in the USA and want to further this in Slovakia. Michael J. Pecha, e-mail (2007-01-26)
PEKAR (Plaveč) - All four of my grandparents emmigrated to the U.S. late in the 19th or early in 20th centuries  from Plaveč. My paternal grandparents were Steven or Štefan Norko & Christina or Kristina Pekar. Štefan was born in Plaveč on August 9, 1879; Kristina on Sept. 1, 1881. My great grandfather's name was Istoc Norko & he was born in Plaveč in 1864 & died in Bridgeport, CT; his wife's maiden name was Murcko & she too was born in Plaveč. My great grandmother's maiden name was Pekar & she was born in Plaveč; her mother, Anna Duch was born in Plaveč in 1849 & she died there in 1876. My maternal grandparents were Pavel or Pavlo Vitka & Mary Nova (Novajovsky). Pavel was born in Plaveč on November 28, 1881; his wife, Mary was born in Plaveč in 1885. My great grandfather's name was Pavla(?) Vitka & he was born in Plaveč in 1843 & died there in 1896; his wife's maiden name was Anna Mikulik & she was born in Plavec in 1843 & died there in 1888. R. Michael Norko, 19 Conifer Lane, Avon, CT 06001, USA, e-mail (2002-01-03)
PEKAROVIČ - Zaujímajú ma rody Svocák, Brunovský, Mačák, Snovický, Hlotský, Pekarovič. Edita Svocáková, Nobelova 2, 831 02 Bratislava, e-mail (2002-03-06)
PELAR - I am trying to trace my roots and they come back to Slovakia. The last name was supposedly Pillar but was changed to Pelar. e-mail (2002-9-25)
PELICAN - Nedavno se na mne obratila pi Odile Mousset z francouzskeho mesta Montelimar, ktera patra po svych predcich. Mezi nim se vyskytuje tez jisty Joseph Pelican, nar. kolem roku 1760 v "Chamoyes en Hongrie", tedy v Uhrach, povolanim hornik, otec Jarom (?Jerome) Pelican (rovnez hornik), matka Catherine Bogdan. Tento muz se odstehoval kolem roku 1800 do Francie, kde se ozenil a pozdeji zahynul pri dulnim nestesti. Podle tradice se jednalo o francouzskou hornickou rodinu, ktera prisla za Marie Terezie pracovat jako "experti" do Uher a pak se zase vratila. Pokud vim, existovaly v 18. stol. v Uhrach prakticky doly jen v okoli Banske Stiavnice, kde byla tez 1760 zalozena Banska akademie. Snad byli tehdy pozvani i zahranicni odbornici, napr. z Francie. Nazev rodiste je asi nesmysl zpusobeny fonetickym prepisem, ale madarsky nazev mesta je myslim mirne podobny (?Selmecs). Prof. MVDr. Vladimir Benda, DrSc., Dept. of Biochemistry nad Microbiology, ICT Prague, Technicka 5, 166 28  Prague 6, Czech Republic, phone: +420 220 443 697, fax: +420 220 445 167, e-mail (2006-06-26)
PELIKAN von Plauenwald - Volám sa Ondrej Pelikan a zaujímam sa o rodiny Pelikan von Plauenwald, Nagy de Vagyócz, Bobrowski, Dobrucki, Bodó, Serényi.Ak by mal niekto informácie o týchto rodoch bol by som veľmi rád. e-mail (2006-08-08)
PELIKÁN - Jozef Pelikán, Talichova 4, 841 02 Bratislava
PELZIK (Levoča) - Jaroslav Vokoun, e-mail (2003-01-07)
PENER - Skúmam rody Penner, Pener, Weitzenbauer, Weiczenbauer, Weizenbauer, Malatinský (Hriňová, Látky, Sihla, Málinec, Kokava nad Rimavicou), Vrťo (Detva). RNDr. Imrich Vrťo, DrSc., Znievska 1, 851 06 Bratislava, Tel.: 02-63 82 77 48, 0903 790 220, e-mail, www (2005-11-04) 
PENKALA (Richvald) - My great grandfather Joseph Penkala was born in the Richvald area in 1862. His father Ignatz Penkala was married there and the church records mention that he was from a village called Visova. I haven’t been able to trace this village anywhere. My grand mother Anna Penkala was born in Sojanko(a), maybe Solyomko, now Soimeni in Romania and grew up in Haromhuta, now in Hungary. All the men in the family seem to have been glassblowers. The other family names I’m researching are Waldhauser (sometimes spelled with ‘V’), Barany and Opicz. From what I’ve been able to determine, these families knew each for a long time and moved to new villages together many times.  Louise M. Hamel, 2557 E Sylvia St., Tucson, AZ 85716, USA, e-mail (1999-10-05)
PENNER - Skúmam rody Penner, Pener, Weitzenbauer, Weiczenbauer, Weizenbauer, Malatinský (Hriňová, Látky, Sihla, Málinec, Kokava nad Rimavicou), Vrťo (Detva). RNDr. Imrich Vrťo, DrSc., Znievska 1, 851 06 Bratislava, Tel.: 02-63 82 77 48, 0903 790 220, e-mail, www (2005-11-04)
PENSKA (around Košice) - I have been trying to locate information on my great grandparents who allegwdly came from somewhere around Košice. Their names were Joseph Penska and Veronica Shimarada or Shimora. They moved to Pennsylvania in the USA prior to 1897. There was one child, Albert, who born in Slovakia. Sandy Bailey, e-mail (2000-07-26)
PÉNZES - Skúmam rody Domokos, Méhes, Kajdacsy, Pénzes - Žitný ostrov: Bác, Vrakún, Kútniky, Dolný Bar.Mgr. Štefan Domonkos, Lipová 67/30, 921 01 Pieštany, Tel.: 0911 361 121, e-mail (2008-11-14)
PEPOS (Kurima) - My family I think came from a town called Kurima, or Cerninan. My Grandfather had several last names Pepos, Pipas , Joganik, Dzuganyk.  My Grandmother was a Evanko her Mothers Maiden name was Hudak. e-mail (2001-02-28)
PERBECZKI (Šaľa, Poľsko, Ukrajina a inde) -- Katarína Puhová, Zohorská 4, 841 04 Bratislava, 0908 549 029, e-mail (2005-10-04)
PERÉNYI - PhDr. Ján Chovanec, J. Záborského 16, 075 01 Trebišov 1621
PEREŠ - Skúmam rody Reštei, Pereš, Bočkoráš, Mura z Abovskej župy. Ing. Tibor Reštei, Buzinská 18, 040 15 Košice-Šaca, SK, e-mail (2007-03-13) 
PERNIŠ - RNDr. Jozef Perniš, A. Bednára 5/21, 971 01 Prievidza
PESTA (Slovenská Ves) - My grandmother Anna Dzurnak was born in August 20, 1872 in Szepes Tótfalu. She had a brother John Michael and a half brother, supposedly an illegitimate child given the name Michael Pesta, the mother’s maiden name and two sisters, Mary and Catherine. Her parents were Michael and Catherine Pesta Dzurnak. Her grandmother’s name was Mary Pesta. She married John Plucinsky Kupcik in Slovenska Ves in January 1892. Sandra Kay Kupcik, e-mail (2000-06-22)
PEŠKO - Moji predkovia pochádzajú hlavne z Čiech a Francúzska a to mám už aj vyskúmané, na Slovensku najviac ma zaujímajú rody Dugovič, Korbelič, Stankovič, Balasa, Peško a moja slovenská stránka je www, ale hlavná je www. Eva Bartošová, e-mail (2009-02-03)
PEŠKO - PhDr. Ľudovít Dobšovič, Kuzmányho 13, 900 01 Modra, e-mail, www (2001-04-11)
PETE (Stropkov) - Zaujímam sa o rod Pete zo Stropkova, o ktorom som robila diplomovú prácu a snažím sa ďalej rozšíriť vedomosti o ňom. Mgr. Stanislava Rovňáková, J. A. Komenského 1334/36, 071 01 Michalovce, e-mail (2013-02-25)
PETERKA - Trochu se zabyvam svym rodokmenem (Peterku). Podle rodinne povesti prisli do Cech koncem tricetilete valky, snad z Polska nebo z Litvy. Ja jsem vsak objevil udaj z urbare vsi Podbiel (Orava), ze zde zili Peterkove a take nejaky Kundrat. Toto ponekud nezvykle jmeno me zaujalo, protoze rodina tohoto jmena zila stejne jako Peterkovi uz pred rokem 1800 v Borkovicich u Veseli nad Luznici a byla s ni spriznena. Ivan Peterka, Pardubice e-mail (2003-01-09)
PETKASH - I am looking for any information on my family. My great grandparents, Michael & Maria Hudak, Andrew & Anna Petkash.  All were born in the 1870's. Andrew Hudak, e-mail (2003-04-14)
PETLUŠ - Ing. Milan Poliak, Palkovičova 11, 821 08 Bratislava, e-mail (2000-09-21)
PETONAK - I'm American born in Pennsylvania (the north east of America being I think an arrival area for Slovak immigrants). My last name is Petonak. I'd like to learn more about my name, culture and background. Paul, e-mail (2005-11-14)
PETőCZ - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
PETRAN
- Skúmam rody Voskár /Riečka, o. B. Bystrica/, Petran, Petráň, Mensatoris /B. Bystrica/. Mgr. Miloslav Voskár, Stredná 25, 974 05 Banská Bystrica, +421-949-020125, e-mail, www (2008-01-09)
PETRANIC - I am looking for descendants of Juraj Timko who was born around 1870 and lived in Topolany. He married Maria Petranin (or Petranic) in Topolany in 1899. I believe they had a son or daughter who came to live in the eastern United States, but I do not know the exact location. Maria's brother was my grandfather, John Petranic, who came to the United States and lived in Pennsylvania. Marie Power, e-mail (2004-09-20)
PETRANIČ (Topoľany) - My grandfather's name was John Petranic. He was born in Topoľany, near Michalovce, about March 15, 1872. His parents were Michael Petranic and Maria Rovnak. He came to the United States in 1892, married Maria Gliganic, and they settled in Windber, Pennsylvania. I am looking for any information concerning his family in Slovakia and his emigration to the United States. Marie Power, e-mail (2001-02-28)
PETRANIN - I am looking for descendants of Juraj Timko who was born around 1870 and lived in Topolany. He married Maria Petranin (or Petranic) in Topolany in 1899. I believe they had a son or daughter who came to live in the eastern United States, but I do not know the exact location. Maria's brother was my grandfather, John Petranic, who came to the United States and lived in Pennsylvania. Marie Power, e-mail (2004-09-20)
PETRÁŇ - Skúmam rody Voskár /Riečka, o. B. Bystrica/, Petran, Petráň, Mensatoris /B. Bystrica/. Mgr. Miloslav Voskár, Stredná 25, 974 05 Banská Bystrica, +421-949-020125, e-mail, www (2008-01-09)
PETRASOVIC (Horná Krupá) - I live in Canada. I am trying to star a genealogy records for my family. My father was bor in 1882 in Horná Krupá (near Trnava). His name was Alojz Petrašovič. My mother was born in 1888 in Dolná Krupá. Her maiden name was Julia Poturnay. Ernie P. e-mail (1999-11-15)
PETRASOVIC - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky, Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04)
PETRASOVSKY - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky, Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04) 
PETRÁŠ (Liptovský Mikuláš) - Rudolf Mitašík, Hurbanova 9, 031 01 Lipt. Mikuláš, e-mail, www (2004-01-08)
PETRÁŠ (Padina, Yugoslavia) - I am born 8.11.1963 in Padina, Yugoslavia. I am tracing the history of my forefathers, e-mail (2000-11-03)
PETRÁŠ - My recollections of the sories that grandmother Sevcsik told us, go back to the early 1940’s (I was 10-11 years old): Grandfather Gyorgy or Juraj was from Liptovsky Mikulas. He died in 1890 or 1891. He was struck by a lighting bolt and after his death my grandmother came to Budapest, where my father was born in June, 1891. Our name was spelled as Sefcsik, Sevčik, Scheftsik, Szewchyk. Grandmother’s maiden name was Maria Stromko, she was born in Ružomberok in 1858, on May 5th. My mother’s maiden name was Irma Petráš. Two generations of the Petráš family lived in Budapest. When my parents gor married in 1922, my father had to sign a document called “reversális”, declaring that all children will be brought in the Roman Catholic faith. George J. Sevcsik, 6022-E Plumas Street, Reno, Nevada 89509, USA (2003-05-12)
PETRAŠOVIČ (Horná Krupá) - I live in Canada. I am trying to star a genealogy records for my family. My father was bor in 1882 in Horná Krupá (near Trnava). His name was Alojz Petrašovič. My mother was born in 1888 in Dolná Krupá. Her maiden name was Julia Poturnay. Ernie P. e-mail (1999-11-15)
PETRE - Na svojej stranke (odkaz rodokmen) mam niekoľko priezvisk, hlavne Pajpach a Belica a od toho sa odvíjajúce ďalšie. Silvia Petreová, Hornopotočná 22, 917 00 Trnava, e-mail, www (2002-10-23)
PETREJE - Ing. Ivan Petreje, Divina 33, 956 32 Nadlice
PETREK - My mother’s family history is around Oravne(a)? Names are George Petrek, Theresa and Mary Surinak. My paternal grandfather was Joseph Raymond Trizna. He comes from Bobrovec in Liptov. His mother was a Reppa. My paternal grandmother‘s maiden name was Smego. She was born in far North Slovakia and spoke Russian, Hungarian and Slovak. e-mail (2000-05-22)
PETRI - Miklovic, Pobedim, Slovakia ... Petri, Pivnice, Hungary ... Leiterman, Germany. Rebecca Flegel, 1811 College S. E., 9616-248-3332, e-mail (2005-01-26)
PETRICK - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky, Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04)
PETRIČKO - Richard Porubcan, Quartierstr. 6, 8552 Felben-Wellhausen, Schweiz, e-mail (2003-05-20)
PETRIGÁČ - JUDr. Dušan Petrigáč, Rázusova 2677/6, 058 01 Poprad
PETRIK -  I am looking for relatives in Slovakia. My parents came to Canada in 1968. My mother has recently passed away and we have no contact with our father. I have very little information regarding their lives before Canada. I have the family names, the town where they were from and unfortunately that's all. Olga Petrik, e-mail (2002-05-13)
PETRIK - Môj starý otec sa volal John Benko, jeho matka bola Susanna Petrik. Možno mal sestru. Narodil sa vo Vrbici na jar 1893, do USA šiel začiatkom 20. storočia. John Tomka, 8214 Condover Ct., Jacksonville, Florida 32256, USA. e-mail (2005-10-24)
PETRIK (Banská Bystrica) - I am searching for family members in Banska Bystrica. Olga Petrik, e-mail (2003-04-04)
PETRÍK (Lehota pri Nitre, Slovensko, USA, Francúzsko) - Zaujímam sa o rody Borot, Chlebec a Petrík. Peter Petrík, Lipová 6, 949 01 Nitra, e-mail (2002-03-20)
PETRÍK - Patrik Petrík, Považská 2, 040 11 Košice
PETRÍK - Jaroslav Petrík, Dlhý rad 4, 085 01Bardejov (2000-02-21)
PETRÍK
- Skúmam rody Gašparík (Dvorníky, Hlohovec; šuster kráľovskej posádky Márie Terézie) a Petrík (Dvorníky, Vinohrady nad Váhom, Sereď, Argentína). Janka Krúteková, 920 56 Dvorníky nad Váhom 191, e-mail (2005-09-30)
PETRIKOVICS de Királyfalva (Kráľová) - MUDr. M. Máčaj, Vysoká 36, 921 01 Piešťany (2001-10-08)
PETRIKOVIČ (Kráľová) - MUDr. M. Máčaj, Vysoká 36, 921 01 Piešťany (2001-10-08)
PETRIKOVICH de Királyfalva (Kráľová) - MUDr. M. Máčaj, Vysoká 36, 921 01 Piešťany (2001-10-08)
PETRILLA - Zaujímajú ma rody: Buzek, Biel, Budz, Zmuda, Lichaj, Waksmundzki, Wierzba, Wysoczański, Sykala, Szczurek, Majewski, Kudzia, Drapała, Skrzyński, Sulima; Račko, Čandik, Vasiľ, Ličák, Zajac, Kačmarčin, Hostiňak, Kušnír, Petrilla. - Lokality: Jasenovce, Vranov nad Topľou, Vranovské Dlhé, Čemerné, Hencovce, Sedliská, Majerovce, Zámutov, Juskova Voľa, Brestov nad Laborcom, Matysová, Łaszczów, Tarnawa Dolna, Chorzów, Pruchnik, Biały Dunajec, Białka Tatrzańska, Waksmund, Odrowąż Podhalański, Zawoja. Oliver Buzek, Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou, e-mail (2012-05-18)
PETRINEC - Branislav Pavlovič, J. Haška 12, 974 01 Banská Bystrica, e-mail (2000-05-12)
PETRISKO , see YAROSIK
PETRO - We are doing research on our family tree and ancestry relating to the Slovakia in the 1600s and 1700s. We have traced our roots to this period with the following names: Joannes Urban (nobilis) abt 1789-1854, Elizabeth Petro 1796-1859, Georgius Ovsak, Anna Minar 1783, Joannes Ovsak 1808, Jonas Klobusovzsky Urban (nobilis) 1841-1916, Jonas Klobusovzsky Urban (nobilis) 1816-1879. James E. Roach, e-mail (2009-04-05)
PETRO (Hanušovce nad Topľou) - I am interested in finding my ancestors from Hanušovce prior to 1853. They were Roman Catholic. 1. Joannes Urban, nobilis, miller, died Mar 3/ 1854 at age 65 years in Hanus Falu indicating that he was born in 1789 in Ormezo (Strazske). Husband of Elizabetha Petro married for 39 years,1 month and 27 days indicating that they were married 1815. Owned a mill near Hanus Falu. 2. Elizabetha Petro, died Oct 23/1859 at the age of 63 years 6 months and 4 days. Indicating that she was born in 1796 in Lipnik. Resident of Hanus Falu lot. #17. 3. 3. Joannes Urban nobilis alias Klobuszovszky. Son of Joannes Urban, nobilis & Elizabetha Petro. Died Nov. 19/1879 at the age of 63 indicating that he was born about 1816 in Palvagas (Pavlovce). He was a carpenter and married to Maria Varholy for 39 years. 4. Maria Varholy. Died Dec 31/1879 in Hanus Falu at the age of 60. Indicating that she was born in 1819. Since Ormezo/Strazske was founded by Royal Guards at the beginning of the 12th century a tradition of miller trade and wine making existed there. Siebmacher mentions a document from the 28th of August 1666 in Vienna Stefan Urban was ennobled. His wife’s name was Judith Olaszuva. Children’s named Stefan, Ondrej, Barbara, and Stefan’s brother was Juraj. He was ennobled by King Leopold 1st in Vienna. They were from Zemplin County. The family coat of arms pictured on a blue shield shows 3 vineyards on 3 hills with golden fruit. On the left is a gold star and on the right the sun with a face on it. In the background is an arm draped in red. Earl N. Bonovich, 3830 Gregory Dr., Northbrook, IL, 60062-7106 USA, e-mail (2007-02-19)
PETRO (Drienov) - Andrew J. Petro, 22441 Mission Drive Richton Park, Illinois 60471, USA, e-mail (2001-06-13)
PETROVIČ (Pukanec) - Zaujímajú ma pukanské rody Petrovič (rodina matky, rod. Hrúzovej) a Bahna. Doc. akad. arch. Ing. arch. Ján Miloslav Bahna, Hroboňova 6A, 811 04 Bratislava, SK, www, +421-2-54793291, 0905 474 823, e-mail, e-mail (2007-02-31)
PETROVIČ - Mená mojich predkov sú: Bartal, pochádzajúci z Dunajskej Stredy, Kráľovičove Kračany, Lesné Kračany; Almáši (Almásy) - Dunajská Streda, Jastrabie Kračany, Komárno, Holice, Petrovič - Hlohovec, Štefanka - Hlohovec, Stevanka - Oponice, Kovarce, Eliáš - Šurany, Ščibraný (Scibranyi) - Dolné Lovčice. Veľmi rada by som vedela viac o mojich predkoch a významoch ich mien a erbov. Catherine Stevens, 1343 West 410 North, 84770 Utah, USA, e-mail (2006-11-09)
PETRUS - My name is Michelle Mamrak and I've been working on my family tree. My great grandparents were Andrew Mamrak, Alphonse Petrus and Pauline Jurick. e-mail (2010-04-30)
PETRUŠ - Jaroslav Petrík, Dlhý rad 4, 085 01Bardejov (2000-02-21)
PEUKERT - Zaujímajú ma rody Ruttkay Dauko, Sterc (Šterc) aliter Tolnay, Stanek a Peukert. Ing. Miroslav Ruttkay Dauko, Ladislava Dérera 10, 831 01 Bratislava 37, Tel.: 0905 210 509, e-mail (2010-03-15)
PEVNY (Orava County) - Margaret Van Lierde, 8304 Forestree Court, Vienna, VA 22182, USA, e-mail (2000-04-28)
PEZINSKÍ a svätojurskí grófi - Matej Chvíla, SNP 17, 900 01 Modra, e-mail (2001-06-14)
PFLANDZER - I´m looking for informations about family´s grand-mother. Surnames: Reinitz-Rajnitz, Horacek or Horacsek, Strba, Hajicek or Hajicsek, Krajicek or Hajicsek. My grand-mother Julia(nna) Horacsekova was born in 1911 (°24/11/1911 BRATISLAVA, Staré Mesto). She came in France with her mother and her half sisters and half brother about 1932. She married with Blanquet Kléber (x 1932 in France). She lived in La Croix-Saint-Ouen (Oise, France), then Compigne (Oise, France) and others places in Oise (a department near Paris in France). Her brother was Jozef Horacek (°1913 Bratislava, + 1915 Hradna-Bratislava). Her mother was Maria Strbova (Strba), also called Pauline Memniar (I don't know why, perhaps a mistake in French civil register) (° 28/12/1893 Bratislava, + France). Maria Strbova (Strba) married Stefan Horacek (or Stephanus Joannes Horacsek) in Bratislava (°20/06/1888 Bratislava, +29/04/1944 Bratislava). He lived in Vahy-Bratislava. After some years they divorced. Maria remaried with Pflandzer Edouard. Maria's parents are: Strba Paul (Pavol) and Reinitz (or Rajnitz) Julianna. Stefan's parents are: Horacek Jan (Jean) and Hajicekova or Krajicekova Maria. They are from Veľké Leváre. I don't know if Stefan remarried. If he remarried, perhaps he had others childrens. Also he should have brothers or sisters. So, I'm searching informations about these persons, and about their family. I would like to found cousins in Slovakia, in Europe, or Canada or USA, or others parts of the world. Personally, I'm French and I live in France. I know only few Slovak or Czech words, and my English isn't perfect. Sorry for readers. You can contact me by mail to: e-mail or to adress postal: Family Seigle, 12 route d'Uzan, maison Boupat, 64410 Larreule, France, Europe. Claire Seigle-Blanquet, résidence Armagnac 162, avenue Jean Mermoz, 64000 Pau, France, e-mail (2006-03-28)
PHILADELPHI (Partizánska Lupca) - I am trying to find out about relatives who lived in Partizánska (formerly Nemecká) Lupca - the Ruhmann and Philadelphi families in particular. I read Slovak. Katka Hammond, 314 Highland Avenue, Buffalo, NY 14222, Phone: 716/882-1642, e-mail, 2012-09-12
PIAČEK - Dušan Piaček, Ďumbierska 19/2, 949 01 Nitra
PICCOLOMINI (východné Čechy) - Skúmam rody Piccolomini - taliansky rod, východné Čechy, Náchod, a Nývlt - východné Čechy, pôvodne z Holandska www, Stanislav Macák, Bc., Beňadická 14, 851 06 Bratislava, +421-2-63 82 95 73, e-mail: e-mail (2005-08-22)
PIDYCH - Volám sa Tomáš Pidych, a veľmi rád by som vedel niečo viac o pôvode svojho mena. e-mail (2013-11-27)
PIFKA
- Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
PIFKO (okolie Žiliny) - Skúmam rody Pifko - okolie Žiliny, Páleník - Voderady. Zuzana Pifková, Vajanského 13, 917 01 Trnava, 0908 081 565, e-mail (2005-05-16)
PIKULÍK - Barbora Pikulíková, Studenohorská 55, 841 03 Bratislava
PIKULÍK (Kopřivnice) - Ida Pikulíková, Hviezdoslavova 45, Martin
PILAN - Zaujímam sa o tieto priezviská: Bertha, Borovský, Bukovinský, Császar, Divos, Dodok, Dvíhal, Glatz, Graca, Horecký, Košina, Kučera, Kupert, Láclavík, Líška, Macho, Matula, Matušík, Méry, Mikula, Nagy, Pacher, Pilan, Radovič, Rátz, Ripka, Schiesek, Schwarz, Szabó, Tholl, Toperzel, Tóth, Tríbes, Václavík a Valachy. Vojtech Méry, Gaštanová 6, 010 07Žilina, e-mail (2003-05-28)
PILANSKY - My Grandfather Michael (Mihaly) Estok arrived in the United States September 29, 1898. His port of departure was Bremen and his ship was the Lahn. He met his brother-in-law Leo Pilansky, husband of his sister Susan. He married Anna Puchan (Puchin) in Brooklyn, New York. My father said that his mother, Anna, always said that they lived in Banovce. I do not know if that was her family or both families. Papa Michael Estok was born April 8, 1878 or April 18, 1878. The first date was on his draft registration card and the second was on his death certificate. Nana Anna Puchan Estok was born May 26, 1878 as on her death certificate. Any assistance in finding genealogical information and relatives would greatly be appreciated. I do not speak or read any language but English. Patricia Estok Fisher, e-mail (2008-01-14)
PILARCIK (Habovka) - Nancy Ann Hornyak, 2650 N. Lakeview, Suite 910, Chicago, IL 60614, USA, e-mail (2001-07-23)
PILARČÍK (Habovka) - Nancy Ann Hornyak, 2650 N. Lakeview, Suite 910, Chicago, IL 60614, USA, e-mail (2001-07-23)
PILÁT - Jaroslav Pilát, Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava
PILÁT (Remeniny) - Skúmam rody Čorej/Csorej (Remeniny, Matiaška, Petkovce), Pilát (Remeniny), Hreha (Remeniny, Bystré), Hirka (Remeniny). Ing.Vlastimil Čorej, Kempelenova 11, 010 15 Žilina,  e-mail, www (2007-01-08)
PILÁT (Beluša) - I am seeking information about my father’s family from Beluša. His father is Stephen Bednar and his mother Elisabeth Pilat. Elizabeth Bednar, e-mail (2000-05-30)
PILIAR (Bacúch) - Skúmam Haraburdovcov. To meno sa vyskytovalo na Horehroní, najmä v Bacúchu, odkiaľ sú moji rodičia. Tam dodnes žije niekoľko jeho nositeľov. Ako nezvyčajné meno ho spomína vo svojich spisoch aj Zechenter Laskomerský. Ako som pozeral na internete, veľa Haraburdovcov je v Poľsku a Nemecku. Zaujímajú ma ešte mená Finta, Piliar, Kán. V 13. storočí bol istý palatín Finta majiteľom hradu Slanec a moji svokrovci sú Fintovci. Piliar aj Kán sa vyskytujú v mojej širšej rodine a viažu sa k Bacúchu. Mgr. Peter Horanský, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Banskobystická 6, 811 06 Bratislava, SK, tel: +421 905 519 579, e-mail (2007-03-21)
PILLAR - I am trying to trace my roots and they come back to Slovakia. The last name was supposedly Pillar but was changed to Pelar. e-mail (2002-9-25)
PILLAR - I am looking for relatives of these persons: Josef Karas, Barbara Suchy or Suka, Anna Budzin, Maria Pillar. Sandra K. Karas, 35 East Beaver Rd., Kawkawlin, Mi 48631, USA, e-mail (2005-09-13)
PILLAR - My name is Eleanor Lazor (Barr). All four of my grandparents were immigrants who came to America from Czechoslovakia. Their last names were: my grandfather Lazor was John Steve Lazor. His wife’s last name was Mary Pillar – these were on my dad’s side of the family. On my mother’s side of the family: her father’s name was John Hamrick. Her mother’s name was Mary Sopko. They came to America in the early 1900’s. Eleanor  Barr, USA, e-mail (2011-03-10)
PILLER - Roman Piller, e-mail (2004-11-09)
PINCAR - I am doing genealogy research on my grandparents they lived in Hungary or Slovak Czech republic. The information I have on them so far: Christina Strbavi born 1-15-1896, parents are John Strbavi and Catherine ? (not sure) on her Ellis Island papers it shows Dluha, Hungary for homeland. John Komada, born 8-18-1900, parents are Joseph Komada & Mary Pincar born in Czechloslovakia. Paula Stellmach, e-mail (2009-06-22)
PINKA (Brezno) - Hľadám menovcov z okolia Brezna. Ing. Štefan Pinka, Clementisova 4, 977 01 Brezno, e-mail (2007-07-09)
PINKA (Teplička nad Váhom) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
PINZINGER
(Nagymaros, HU; Bratislava, SK) - Meine Ahnen zwischen Jahr 1715 und 1732 aus Österreich nach Ungarn, nach der Stadt Maros, heute Nagymaros ausgewandert sind. Mein älteste bisher bekannter Vorfahre heißt  Dietrich Pinyinger, geb. etwa 1680. "Henricus Pinzinger“ (der Sohn von Dietrich) war im Jahre 1749 nachweislich in der Stadt Maros ansässig, er war katholisch, Bauer von Beruf und besaß eine 3/4 Ansässigkeit. In einem Generalindex aller katholischen Trauungen des Stadtsgebites von Wien sind zwei Einträge von Pinzinger, am 1672 und 1679. Am 31. Januar 1672 heiratete in St.Stephan ein gewisser Philipp Pinzinger die Witwe Maria Baumgartnerin. Philipp Pinzinger war in Pressburg (Bratislava) geboren worden. Ich finde Informationen über die Vorfahren und/oder über die Nachkommen von Philipp Pinzinger; geb. etwa in Jahr 1650 in Pressburg ? László Pataki-Pinczinger, e-mail (2002-01-15)
PIPAS (Kurima) - My family I think came from a town called Kurima, or Cerninan. My Grandfather had several last names Pepos, Pipas , Joganik, Dzuganyk.  My Grandmother was a Evanko her Mothers Maiden name was Hudak. e-mail (2001-02-28)
PIPITA (Trenčianska Turná-Hámry) - Skúmam rody Tomík (Rozvadze, Trenčianska Turná, Trenčín, Prejta a.i.), Goliáš (Rozvadze, Mníchova Lehota, Trenčianske Biskupice), Pipita (Trenčianska Turná-Hámry). Slavko Tomík, Rozvadze 450, 913 11 Trenčianske Stankovce, SK, Tel.: +421-904 308739, e-mail (2007-04-11)
PIRUCH - Rody Tyl, Thiel, Till, Kriesch, Krisch, Hauck, z východního Slovenska Slota, Slotta, Kačmar, Piruch, Vasilenko. Dále jméno Ellschläger (můj pradědeček Richard E. byl ředitelem Chemické továrny grófa Pálffyho ve Smolenicích, dodnes tam máme hrob). Tomáš M. R. Tyl, Foltýnova 15, Brno, ČR, e-mail (2003-04-03)
PISARČÍK - PhDr. Viktor Pisarčík, Jelence 53, 034 01 Ružomberok
PISARČÍK - Mgr. Slavomír Gallik, Bernolákova 2, 028 01 Trstená, e-mail
PÍSECKÝ - Zaujímam sa o rody Planka a Polák s náväznosťou na rody Písecký, Usnul, Šenker, Ovečka, Kus, Cvečka, Palkovič, Hnát, Sofka, Riška, Čulen. Ing. František Planka, 906 45 Štefanov 161, e-mail (2003-09-10)
PISCHL - Volám sa František Andrášik a zostavujem rodokmeň rodiny Pischl (Marína). e-mail (2010-01-06)
PISSKO - Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
PISSKÓ (Budapest, Hungary) – László Pisskó, e-mail (2000-08-14)
PIŠKO - Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
PIŠKO (Budapest, Hungary) - László Pisskó, e-mail (2000-08-14)
PIŠTEK (Zákopčie) - Zaujímam sa o rody Pištek, Gorbašová (Zákopčie), Nyilaš (Trnva, Hlohovec, Cífer?) a Margus (Slažany). B. Pištek, e-mail (2007-09-05)
PITONIAK (Ždiar) - Zaujímam sa o rody z oblasti Ždiaru – Kriššák a modifikácie Krzisak, Krizsak, Krisak, Krišák, v USA tiež Krisak, Krishak, Kriesak, Pitoňák a modifikácie Pitoniak, Pitoň (?). Ing. Peter Kriššák, Kubínska 1105/9, 010 08 Žilina, Mobil: +421-903 171 260, e-mail (2002-05-20)
PITOŇ (Ždiar) - Zaujímam sa o rody z oblasti Ždiaru – Kriššák a modifikácie Krzisak, Krizsak, Krisak, Krišák, v USA tiež Krisak, Krishak, Kriesak, Pitoňák a modifikácie Pitoniak, Pitoň (?). Ing. Peter Kriššák, Kubínska 1105/9, 010 08 Žilina, Mobil: +421-903 171 260, e-mail (2002-05-20)
PITOŇÁK (Spiš;  USA) - Jan Emmer, Liberec, www, e-mail (1999-09-24)
PITOŇÁK (Ždiar) - Zaujímam sa o rody z oblasti Ždiaru – Kriššák a modifikácie Krzisak, Krizsak, Krisak, Krišák, v USA tiež Krisak, Krishak, Kriesak, Pitoňák a modifikácie Pitoniak, Pitoň (?). Ing. Peter Kriššák, Kubínska 1105/9, 010 08 Žilina, Mobil: +421-903 171 260, e-mail (2002-05-20)
PITOŇÁK - Zaujíma ma všetko o priezviskách Pitoňák a Šedivý. Jana Pitoňáková, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4, e-mail (2004-05-04)
PITTNER (Sklené) - My grandfather, John Beilesch, and grandmother, Paulina (nee Pittner) immigrated to Philadelphia from Glaserhau (Sklené, Skleno), Czechoslovakia in the 1930's. Looking for information on family members who remained in Slovakia and repatriated to Germany and Austria. Joe Foley, e-mail (2002-01-02)
PIVARČI - Michal Gľonda, H. Meličkovej 7, 841 05 Bratislava
PIVKA - Zaujímam sa o rodiny Šugra/Šugár, Gráczi, Pifka/Pivka, Fikszel/Fiksel/Fixel. Mgr. Martin Šugár, e-mail (2002-03-11)
PIVKO - Dušan Pivko, Pod Rovnicami 11, 841 05 Bratislava (2000-09-11)
PJATAK - My grandmother, Anna nee Ferenchik (Frenchik) Patak (Pjatak) married Andrew Pjatak (Patak). They immigrated to the US in the late 1800s and settled in Western Pennsylvania. All my grandmother said they came from Austro-Hungarian region of Galatia. Language spoken is Slavish. Members of Byzantine Catholic Church. Lori Rademann, 204 Converse Drive, Jacksonville NC 28546-7513, (910) 346-1084,  e-mail (2002-01-18)
PLACEK - I am searching for information on Anna Placek born Czecho-Slovakia 10/4/1868. Also, Franciscus Prasniczky Palko, born 9/10/1869, Stiavnik, Trencin Co., Czecho-Slovakia. His father, Joseph P. Palko and mother, Catharina Simunyik. Lillian Palko, e-mail (2005-08-22)
PLAČKO (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
PLACHÝ - PhDr. Eduard Chmelár, Lesnícka 4, 902 01 Pezinok
PLACHÝ - MUDr. Tibor Plachý, Rúbanisko 1/9, 984 03 Lučenec (+ 2006)
PLANKA - Zaujímam sa o rody Planka a Polák s náväznosťou na rody Písecký, Usnul, Šenker, Ovečka, Kus, Cvečka, Palkovič, Hnát, Sofka, Riška, Čulen. Ing. František Planka, 906 45 Štefanov 161, e-mail (2003-09-10)
PLATKO (Poprad region) - I am interested in any information relating to my Slovak forebearers Murcko and Platko. Art Murcko, e-mail (2000-08-22)
PLATTHY (Liptov, Turiec) - PhDr. Júlia Hautová, Panenská 25, 811 03 Bratislava, e-mail (2002-05-28)
PLÁVENSZKY - Steven Totosy, 8 Sunset Road, Winchester at Boston, MA 01890, USA, e-mail, www  (2001-11-30)
PLIEŠOVSKÝ - Martin Pliešovský, 1. Mája 907/36, 981 01 Hnúšťa
PLICHTA (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA,  www (2002-01-17)
PLICHTA (Veľký Bysterec) - Both of my parents were born in Dolny Kubin, Orava County; my father was from a small village named Zaskalie while my mother was from a small villlage name Velky Bysterec. My father's name was Jan Bartos (born Nov 1898), son of Jan Bartos and Zuzana Martincek) Bartos. Zuzana Plichta (born 1905) was my mother's maiden name; she was the daughter of Jan Plichta and Maria (Vankus) Plichta. The families were both Lutherans (Evangelical) and my parents came to the US in the early 1920s. My father served in the Austro-Hungarian army (infantry, I believe). I have visited Dolny Kubin and my cousin MUDr. Jan Ranostaj told me the "town historian" believes our Bartos ancestors came to Dolny Kubin, most likely from Croatia. John E. Bartos, Colorado Springs, USA, e-mail (2002-10-23)
PLOTZ (Levoča, Kežmarok, Spiš region) - I am researching the biographies of Johann and Caspar Plotz, known in connection with a manuscript from the 17th century which is in possession of the Bibliotheka Jagiellońska in Kraków (Poland). All what I know from the literature is that Johannes Plotz was organist in Levoča (1641-1648) and that he died in 1680. Nothing more is known about Caspar and Johannes. A certain Georg Plotz was organist in Kežmarok from 1639 to 1660 and from 1661 in Prešov (unknown if he is a relative of the other Plotzes). Hendrik Dochhorn, e-mail, www (2000-06-07)
PLŠKO - Hľadám niekoho s týmito menami: Krasňan/ová (hlavne Morava, Kysuce), Venglarčík/ová (asi okolie Levoče), Mozer/ová (asi okolie Levoče), Rovenský/á (hlavne okolie Pezinka), Plško/ová (okolie Trenčína). Ivana Rovenská, e-mail (2005-08-01) 
PLUCINSKY (Slovenská Ves) - My grandmother Anna Dzurnak was born in August 20, 1872 in Szepes Tótfalu. She had a brother John Michael and a half brother, supposedly an illegitimate child given the name Michael Pesta, the mother’s maiden name and two sisters, Mary and Catherine. Her parents were Michael and Catherine Pesta Dzurnak. Her grandmother’s name was Mary Pesta. She married John Plucinsky Kupcik in Slovenska Ves in January 1892. Sandra Kay Kupcik, e-mail (2000-06-22)
PLUČINSKÝ (Slovenská Ves) - My grandmother Anna Dzurnak was born in August 20, 1872 in Szepes Tótfalu. She had a brother John Michael and a half brother, supposedly an illegitimate child given the name Michael Pesta, the mother’s maiden name and two sisters, Mary and Catherine. Her parents were Michael and Catherine Pesta Dzurnak. Her grandmother’s name was Mary Pesta. She married John Plucinsky Kupcik in Slovenska Ves in January 1892. Sandra Kay Kupcik, e-mail (2000-06-22)
PLUČINSKÝ - Mgr. Slavomír Gallik, Bernolákova 2, 028 01 Trstená, e-mail
PLVAN (Mokrá Lúka) - According to the little information I have my father, Juraj Plvan came from a village called Mokrá Lúka in Gemer. Rev. George Daniel Plvan, e-mail (2000-06-19)
POBICKI (Boleráz; Pennsylvania, USA) – Edward J. Gernat, 8337 Ridge Rd., Natrona Hts., PA 15065-3926, USA, e-mail (2000-02-21)
POBICKY (Boleráz) - Edward J. Gernat, 8337 Ridge Road, Natrona Heights, Pennsylvania 15065-3926, USA, e-mail (2001-10-04)
POBIECKY (Boleráz) - Edward J. Gernat, 8337 Ridge Road, Natrona Heights, Pennsylvania 15065-3926, USA, e-mail  (2001-10-04)
PODHAJECKY - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky, Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04)
PODHORSKÝ (Šenkvice) - Zaujímam sa o rody Helenin (esárske Mlyňany), Podhorský (Šenkvice), Hrubčín (Kvašov) a Hudák (Ľubiša). Ing. Jozef Helenin, Mlynarovičova 11, 851 04 Bratislava, Tel: 0904 482 583, e-mail (2010-03-25)
PODHRADSKÝ - Ján Podhradský, Šancova 68, 811 05 Bratislava
PODLUŽÁNI
- V rokoch 1600-800 pracovali moji predkovia ako hospodárski správcovia na dvore Zayovcov v Zay Uhrovci (Uhrovci). Jeden z predkov sa v matrike uvádza ako „... spanus Dr. Michael Wenzik Cognus Illoimi Barones Emerici Zay...“. Rod bol spriaznený s rodmi Trebichavský, Podlužáni a Braxatrix (Braxatoris?). Z Poľska som dostal takúto informáciu: Jest to znana w polskiej heraldyce nazwa rodu herbowego herbu Wąż (Wężyk).Rodzin tego herbu było kilkadziesiąt. Najstarsza znana pieczęć pochodzi z 1389 r., także z tego roku zapiska sądowa. Aktem unii w Horodle (1413 r.) herb został przyjęty przez bojara litewskiego Konczana z Sukowicz. Ladislav Venžík, Trnava, e-mail  (2006-02-27)
PODMAJERSKÝ - My great grandparents, Ján (John) and Zuzana (Susie, maiden name Svercak, Sverchek or Svrcek) Podmajersky emigrated individually from Slovakia around 1900 and settled in Landsford, Pennsylvania. The couple was married on October 3, 1901. e-mail, www (2001-05-14)
PODMAJERSKÝ (Viničné, Slovensko, USA) - Môj pradedo z otcovej strany Polikarp Podmajerský z Viničného, nar. 1889, sa asi v roku 1920 presťahoval do Bratislavy (Karlovej Vsi), kde pracoval ako živnostník - opravoval obuv. Mal syna a dcéru. Peter Podmajerský, Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava, Tel.: 0948 003 267, e-mail (2008-10-13)
PODMANICKÝ (Rajec) - Zaujímam sa o rody Galček, Vršanský (Žilina), Beneš (Kolín), Uhliarik, Podmanický, Hullita (Rajec). Lucia Benešová, J. Fándlyho 9, 010 01 Žilina, e-mail (2010-09-06)
PODMANICKÝ (Chynorany) - Skúmam rody Cintula (Cabaj-Čápor, Borský Mikuláš, Nitra, Tekovská stolica - Dolný Štál, Tolnianska stolica - Földvár), Cagáň (Prievidza), Odler (Dechtice), Podmanický (Chynorany), Šovc (Bátovce). Juraj Cintula, Mochovská 14, 934 05 Levice, Tel.: 036-6227767, e-mail (2006-01-26)
PODMANICKÝ (prímenie Tricátný) - Dostupné údaje o mojich predkoch: Ján Podmanický (*1977), môj otec Ján Podmanický (*1945), jeho otec Štefan Podmanický (*1908+1992), jeho otec Michal Podmanický (*1881+1970), jeho otec Ján Podmanický (*1854+1909), jeho otec Ján Podmanický, jeho otec Ján Podmanický, jeho otec Juraj Podmanický (*1775), jeho otec Štefan Podmanický (* o. 1730, +1796). Ján Podmanický, 023 04 Stará Bystrica 458, e-mail (2002-04-18)
PODMANICKÝ - Zaujímajú ma rody Oravík, Gaňa, Záluszký, Podmanický z Považskej Teplej, Vrtižera, Hrabového. Mgr. Katarína Vrbjarová Oravíková, Gaštanova 1004/13, 014 01 Bytča, Tel.: +421-907 060 936, e-mail (2006-10-16)
PODMANICKÝ (Chynorany) - Zaujíma ma história rodiny: praded Ján Podmanický nar. 1890 - obec Chynorany. Mgr. Martina Hrnčírová, Koprivnická 52/1, 841 01 Bratislava 4, Tel. : +421 905 779 499, e-mail (2008-09-04)
PODMANICKÝ (Teplička nad Váhom) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
PODMAYERSKY- My great grandparents, Ján (John) and Zuzana (Susie, maiden name Svercak, Sverchek or Svrcek) Podmajersky emigrated individually from Slovakia around 1900 and settled in Landsford, Pennsylvania. The couple was married on October 3, 1901. e-mail, www (2001-05-14)
PODOLÁK - Ing. Martin Podolák, Žarnova 13/5, 971 01 Prievidza, e-mail (2000-06-19)
PODOLINSKÝ - Lukáš Murajda, Ďumbierska 18, 974 11 Banská Bystrica 11 (2000-09-11)
PODOLINSKÝ - Ing. Vladimír Podolinský, Wolkra 1, 984 01 Lučenec, e-mail (2009-09-17)
PODOLÍNSKY (Zemplín region) - Záujem o rody: Ryník, Skyba, Podolínsky, Čollák. Ing. Mgr. Jozef Ryník, Okružná 15, 071 01 Michalovce, e-mail (2000-06-20)
PODRACKÝ (Rudňany) - My great grandfather is John Krispinsky from Kotterbach (Rudňany, Spiš County). Born in 1851 and married Anna Cvengros and Anna Podracky. Dean Krispin, e-mail (2000-07-10)
POGVARA - Mgr. Martin Pobuda, Hviezdoslavova 1, 036 01 Martin
POINTEK - Joan Sedlock Boyle, 220 Wesh Terrace, Merion Station, PA 19066, USA (1999-06-23)
POKLEMBA (Košice-Kavečany) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, www (2002-01-17)
POKLEMBO (Westmoreland Co., PA, USA) - Carol Pack Urban, Stahlstown, PA, USA, www (2002-01-17)
POKORNY - My Grand father's Family name is Jonas. My Grandmother's name is Pokorny. I am an Architect living in Miami, Florida. I am interested in reestablishing my Slovak Citizenship. Most of the family documents were destroyed in hurricane Andrew. Both my Grandfather and Grand mother were both born in Austro/Hungary. My Grand Father Joseph was born in 1885. He became a US citizen in 1925. My Father Joseph was born in New York City in 1918. And I was born in New York City in 1949. Todd Jonas, Architect, TJJA Architects, 1717 North Bayshore Drive #2551, Miami, Florida 33132, USA, T 305.377.4808, F 305.377.4559, e-mail (2009-10-28)
POLÁK - Zaujímam sa o rody Planka a Polák s náväznosťou na rody Písecký, Usnul, Šenker, Ovečka, Kus, Cvečka, Palkovič, Hnát, Sofka, Riška, Čulen. Ing. František Planka, 906 45 Štefanov 161, e-mail (2003-09-10)
POLÁK - Anna Farská, Americká 2, 831 02 Bratislava
POLÁK - Ing. Daniela Kubovičová, Karloveská 25, 841 05 Bratislava (1999-11-25)
POLÁK (Stará Turá) - František Remenár, Sklenárova 30, 821 09 Bratislava (2003-05-20)
POLAKOVIČ - My grandfather, Frank Chorvat or Czorvat came to Wisconsin in the late 1800's or early 1900's. The name was changed to Horvath. He married Valeria Pollokovic. They arrived at separate times. My grandfather came to the U.S. before my grandmother, but I do not know the span of time. I cannot find any verifiable information to prove when either arrived using the names above. My father's birth certificate says that his parents were both born in Austria. My father's name was Joseph Horvath, born in Milwaukee, WI on May 14, 1919 at 1818 Monroe St. In 1919, my grandfather was 30 and my grandmother was 26. They had two other children at the time my father was born, Molly and Charles. Kate Wilson, South Milwaukee, WI, USA,
e-mail (2010-08-17)
POLC (Nová Baňa) - Pochádzam z Nitry, starý otec Baláž tiež pochádzal z Nitry. Hľadám aj informácie o mojich predkoch Polc (Nová Baňa), Tužinský (Nová Baňa), Smutný (Chlebnice) a Imro (Chlebnice a USA). Podarilo sa mi už vytvoriť rodokmeň s asi 300 osobami. Ak by bol záujem , som ochotný podeliť sa o informácie. Mgr. Peter Baláž, Nálepkova 15, 949 01 Nitra, e-mail (2003-06-06)
POLERECKÝ - Pochádzam z tejto rodiny. Môj prapradedo (ďalej som sa nedostala) sa volal Martin a niekedy pred rokom 1800 prišiel do Sečoviec. Neviem zistiť, odkiaľ prišiel. Ing. Vlasta Gergelyová, e-mail (2008-02-26)

POLERECKÝ - Josef Bada, Bořivojova 84, 130 00 Praha 3, Czech Republic
POLERECKÝ -
Margita Kováčová, Veľkolehotská 1, 971 01 Prievidza (2000-03-27)
POLCHA (Bardejov) - I am a great-grandaughter of Jacob and Mary Honisek Polcha from Bardejov. They arrived separately in the USA in between 1888-1895 (they were not married). Gayle Padfield, 432 Cortez Road , Lake Ariel, PA 18436, USA, e-mail (2002-01-14)
POLIACIK - I am trying to trace my family tree. My grandfather, Steve Poliacik, came to the US in 1904 from Revuce. He went to Illinois to work as a miner. Rose Busek, e-mail (2007-05-21)
POLIAČEK - Skúmam rody Poliaček, Michalec, Orlík, Škoda. Ing. Dana Poliačková, Cabanova 13/A, 841 02 Bratislava, Tel.: 0908 943 033,
e-mail (2012-02-27)
POLIAK - Ing. Milan Poliak, Palkovičova 11, 821 08 Bratislava, e-mail (2000-09-21)
POLIAK - Bibiána Poliaková, Nám. Ľ. Fullu 15/106, 010 08 Žilina, e-mail
POLINIAK - Beginning a search for relatives of Thomas, John and Jacob Rindosh in Plavnica. John was my grandfather. He came to the United States in 1895 with his mother, given name un-known, and his brother Jacob. John Rindosh was 9 years old  when he came to the US. Often talked his  father, my great grand father who was trampled by a team of horses in Slovakia. My grand father (John Paul Rindosh) talked about tending sheep for a wealthy family. If anyone knows about this family, would appreciate anything that would help me in this search. Mary Ann Rindosh, Kisela, Poliniak  A very heart felt and sincere Slovak thank you in advance. Mary Ann Poliniak, e-mail (2008-11-20)
POLJAK (Alberti, Hungary)- Juraj Šulan, *1922 Csanádalberti, Hungary, +1994 Košice,Slovensko; otec: János, Šuľan (Sulyan) *1895 Pitvaros, Magyar, +1986 Galanta, Slovensko; syn rodičů: György Sulyan (*1867 Pitvaros) a Anna Tószegi (*1862), matka: Zsuzsanna Csapó *1900 Csanád Alberti, Magyar, +1984 Galanta, Slovensko; dcera rodičů: János Csapó *1865 a Anna Poljiak *1870, +1935. Všichni byli evangelíci, po 2.sv.válce repatriovali do Mostovej,Slovensko a do Liberce, Čechy. Příbuzní žijí v okolí Galanty a Bratislavy na Slovensku. Kontakt: Helena Tomšovská, rozená Šulanová, Milínská 109, 261 01 Příbram III, ČR, e-mail (2001-03-13)
POLLACK (Western Slovakia & New York, USA) - Dolph Klein, Chapel Hill, NC, USA, e-mail (1999-10-11)
POLLACK (Čadca) - I am currently investigating my Grandmother’s background and to find out what happened to her brothers and sisters together with their respective children and the house in which they lived in Čadca. It was confiscated by the Nazis in 1940. I believe that all of my Grandmother’s relatives were taken to extermination camps shortly afterwards but I am not sure which concentration camp they perished in. My grandmother’s name was Therese Welwart, born in Čadca, 16 September 1894. My great grandmother’s name was Marie Welwart, previous name Marie Pollack, born on 6.6.1855, died on 6.12.1938. I believe she also had several siblings under the same names as Welwart and Pollack. Please have also have a look at the enclosed pdf under ‘Stammbaum’. Perhaps you may be interested in my mother's background with the following www David Huntly-Grant, e-mail, www (2013-10-30), pril.1, pril.2
POLLAK - My great great grandparents from 1800-1900 were Andrej and  Jozefa Kotnik. Other of my Jewish ancestors were Philippine, Karl and  Ernst Pollak. Mr. Mark Haralambos, 50 Woodfield Way, London N11 2NS, UK, e-mail (2010-08-16)
POLLAK - I have family that was born in Kiralyhelmec Hungary. Here is what I know of my family history so far: My grandfather's father's mother, Yetta Jacobowitz, was born in Kiralyhelmec Hungary. I know that her sister Dinusz Jacobowitz (1866-1944) married Ignac Nathan Jakubovic (1863-1944) and both Dinusz and Ignac were transported to Auschwitz and killed upon arrival. Basically...this is all I know at this point! There were other siblings of Yetta that we do not know what happened to and who I am trying to find out about.  We have their birth year but not year of death which makes me think they might have been killed during the Holocaust (although I could be completely off on this thought...). The names and year of birth are as follows: Tertsa Jacobowitz b. 1867, Hani Jacobowitz b. 1867, Rose Jacobowitz 1871-1942 (unknown cause of death). She married Charles Goldstein (1866-1944, also cause of death unknown), Sadie Jacobowitz b 1873, married Max Pollak (birth and death dates unknown), Aaron Jacobowitz b 1874, married Regina Geller (b. 1880, death date unknown). The parents of Yetta and these other siblings are Regina Samuelovics (1840-1923) and Ignatz Jacobowitz (1835-1895). There was also one other brother but he, along with Yetta and her husband are all known to have emigrated to the United States before the war. These other siblings may or may not have been in Kiralyhelmec during the war but that is my best guess as of now. Jen Selba, e-mail (2010-05-03)
POLLOKOVIC - My grandfather, Frank Chorvat or Czorvat came to Wisconsin in the late 1800's or early 1900's. The name was changed to Horvath. He married Valeria Pollokovic. They arrived at separate times. My grandfather came to the U.S. before my grandmother, but I do not know the span of time. I cannot find any verifiable information to prove when either arrived using the names above. My father's birth certificate says that his parents were both born in Austria. My father's name was Joseph Horvath, born in Milwaukee, WI on May 14, 1919 at 1818 Monroe St. In 1919, my grandfather was 30 and my grandmother was 26. They had two other children at the time my father was born, Molly and Charles. Kate Wilson, South Milwaukee, WI, USA, e-mail (2010-08-17)
POLOVKA (Hranovnica) - Zaujímam sa o svojich predkov. Môj otec sa volá Martin Polovka a aj môj dedo sa volá Martin Polovka. Dedo pochádza z Hranovnice. Martin Polovka, e-mail (2007-08-24)
POMOTHY - Dušan Kelemen, Štúrova 73, 059 41 Tatranská Štrba
POMOTHY - Vojtech Pomothy, Mierová 35, 937 01 Želiezovce (+)
POMOTHY (Levice-Horša) - Zaujímam sa o rody Pomothy z Levíc, časti Horša, Sipko z Kamienky a Lámi z Košíc. Štefan Pomothy, Vajanského 7, 966 22 Lutila, tel.: 045 6739 104, e-mail (2010-03-15)
PONGRÁCZ - Na stránke prestavujeme rodiny Sztrányay, Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz, www, e-mail (2007-02-05)
PONICKÝ - Ing. Mária Stankovičová, Adlerova 7, 040 22 Košice
PONICKÝ (Lucenec) - I am searching for relatives that lives in Lucenec. My grandfather Janos Ponicky (Poniczky) was born there in 1904. His parents names were Ilona and Joseph and he had many siblings. He left Lucenec in 1921 and came to Cleveland, Ohio, USA with a cousin Janos. His mother Ilona came to the USA in and around 1955 but returned soon and passed soon. Dawn Pickering (Ponyicky), e-mail (2010-03-29)
PONICZKY (Lucenec) - I am searching for relatives that lives in Lucenec. My grandfather Janos Ponicky (Poniczky) was born there in 1904. His parents names were Ilona and Joseph and he had many siblings. He left Lucenec in 1921 and came to Cleveland, Ohio, USA with a cousin Janos. His mother Ilona came to the USA in and around 1955 but returned soon and passed soon. Dawn Pickering (Ponyicky), e-mail (2010-03-29)
PONIGER - Skúmam rody Kopcok, Širka, Mocko, Nvota, Poniger - lokality Novohrad, Skalica, Petrovec, Pivnica, Silbaš. Pavel Kopcok, Hlavná 7, 900 42 Miloslavov, tel.: 0905 752 590, e-mail (2006-06-13)
PONYICKY (Lucenec) - I am searching for relatives that lives in Lucenec. My grandfather Janos Ponicky (Poniczky) was born there in 1904. His parents names were Ilona and Joseph and he had many siblings. He left Lucenec in 1921 and came to Cleveland, Ohio, USA with a cousin Janos. His mother Ilona came to the USA in and around 1955 but returned soon and passed soon. Dawn Pickering (Ponyicky), e-mail (2010-03-29)
POÓR (Senec, Reca) - e-mail (2005-08-01)
POP (Stara Pazova, Juhoslávia) - Chcel by som vedet' skadial je moja rodina a vsetko viazane o istu. Ja zijem v Juhoslavie v Starej Pazove a priezvisko mi je Pop. Alexander Pop, e-mail (2003-01-13)
POPADAK (Parchovany) - My relatives herald from Parchovany. Is there a genealogist who specializes in this area available for a basic search of current relatives. My grandfather emigrated to the US in the early part of the 20th century. I visited the town in 2007 & found 20-40 tombstones w/ the last name Popadak (Popadiak, Popadjak). Chuck Wychunas (grandson of Josef Popadak), e-mail (2009-06-29)
POPADIAK (Parchovany) - My relatives herald from Parchovany. Is there a genealogist who specializes in this area available for a basic search of current relatives. My grandfather emigrated to the US in the early part of the 20th century. I visited the town in 2007 & found 20-40 tombstones w/ the last name Popadak (Popadiak, Popadjak). Chuck Wychunas (grandson of Josef Popadak), e-mail (2009-06-29)
POPADJAK (Parchovany) - My relatives herald from Parchovany. Is there a genealogist who specializes in this area available for a basic search of current relatives. My grandfather emigrated to the US in the early part of the 20th century. I visited the town in 2007 & found 20-40 tombstones w/ the last name Popadak (Popadiak, Popadjak). Chuck Wychunas (grandson of Josef Popadak), e-mail (2009-06-29)
POPAĎÁK (Parchovany) - My relatives herald from Parchovany. Is there a genealogist who specializes in this area available for a basic search of current relatives. My grandfather emigrated to the US in the early part of the 20th century. I visited the town in 2007 & found 20-40 tombstones w/ the last name Popadak (Popadiak, Popadjak). Chuck Wychunas (grandson of Josef Popadak), e-mail (2009-06-29)
POPČAK (Kočice-Barca) - Hľadám informácie o rodoch Kis z Hanisky, Kechneca; Jessa zo Žíroviec, Popčak z Barce, Seman zo Sokolian, Kover z Breziny. Ondrej Kis, Rusnákova 1, 040 17 Košice-Barca, e-mail (2009-09-17)
POPE - I am a Slovak-American born in Pittsburgh, Pennsylvania, USA in 1947 and now living in Whittier, California, USA. My maternal grandparents were John Kushner (b. 1866) and Anna Kuzma (Kushma, b. 1867), my paternal grandparents were Nicholas Pope (Poppe, b. 1867) and Mary Sinal (b. 1869). I do not know what regions they are from and when they migrated to the US. Matthew Pope, e-mail (2000-06-13)
POPELYÁK (Medzilaborce) - Kersem Popelyak nevű rokonaimat, akik a Mezőlaborc melletti Palota községből származnak. Kérem jelentkezésüket E-mailen, vagy telefonon. Popelyák József, Thököly u 2/b, 1224 Budapest, Hungary, Tel.: 36/13620010, e-mail, e-mail (2006-06-04)
POPOVIC - Approximately 10 years ago, I located my family surname (while visiting relatives in Slovakia) in records at Levoča. Our family came to the USA in the 1880’s from Spišská Nová Ves. The records I had located date back about 200 years (early 1800’s). Although my surname is currently spelled Kozbelt, it was originally spelled three other ways in Slovakia (Kozbel', Kozbell and Kozbial). There are many other Slovak surnames in my family history, too, and they include: Basiszt, Halcsin, Popovic, Takac, Hrudkai (not sure of spelling?), Dvorsk, many others, etc. James Kozbelt, USA, e-mail (2003-04-23)
POPOVIC - Rody : Adamkovic, Bacinsky, Brinsky, Bardossy, Bobak, Cisarik, Dudinsky, Gojdic, Gerbery, Halko, Hucko, Hodermarsky, Chanath, Ilkovic, Kapisinsky, Kopcay, Kelly, Kellő, Kristof, Leukanic, Mankovich, Martyak, Michalic, Mirossay, Molcanyi, Petrasovsky, Petrasovic, Petrick, Podhajecky, Popovic, Rojkovic, Rokiczky, Russnak, Szekely, Takac, Toronsky, Ujhelyi, Varzaly, Vislocky, Vojtovic, Zubricky, Zacharias, Zavacky, Zima, Zorvan. Matúš Molčányi, Mengusovská 15, 040 01 Košice, e-mail, www (2005-01-04)
POPOVIČ - Frank Winslow, e-mail (1999-08-19)
POPOVICH - Frank Winslow, e-mail (1999-08-19)
POPP - My grandmother was Anna Kirila born Jan. 1900 in Zahar Province, Ung. County. Parents: mother Anna Kulik, father Michael Kirila. My granfather was John Hatala, born June 23, 1893, father Joseph Halata, mother Anna Novak. They were married Oct. 23, 1917. My grandfather was born in Spišska Belá. I started to do this when my grandmother was alive and she was very upset over this. There is family still there and there was a son born from my grandfather by another woman. It is not my intent to stir things up there. My grandmother’s sister is Barbara Popp and my grandparents had two children who were born there and died there. I would very much like to trace my family lines. Kathy Foster, PO Box 156, Sulphur Springs, Ind. 47388, USA, e-mail (1999-10-13)
POPPE - I am a Slovak-American born in Pittsburgh, Pennsylvania, USA in 1947 and now living in Whittier, California, USA. My maternal grandparents were John Kushner (b. 1866) and Anna Kuzma (Kushma, b. 1867), my paternal grandparents were Nicholas Pope (Poppe, b. 1867) and Mary Sinal (b. 1869). I do not know what regions they are from and when they migrated to the US. Matthew Pope, e-mail (2000-06-13)
POPROČ - I am interested in the surnames Rybár (or Ribár), Poproč (or Paproč), and Hvizda. Erin Piateski, e-mail (2008-07-15)
PORADSKÝ - Zaujímajú ma rody Brezina, Čižmár, Fábry, Greša, Katrušin, Kikta, Kykta, Knežník, Kolesár, Kubičko, Kubíčko, Kubitscheck, Kukura, Kundis, Ľadník, Lendák, Lipták, Nadubinsky, Novák, Poradský, Radomski, Rys, Teplicky, Šimko, Uličný, Vaško, Vereb, Vítko, Vitkaj. Zaujímam sa aj o dejiny Spiša a Zemplína. Ing. Peter Kubičko, Južná trieda 33, 040 01 Košice, mobil: 0903 653 126, e-mail (2005-12-15)
PORAZÍK - Dr. Peter Porazík, 22351 Barbacoa Drive, Saugus, CA 91350, USA, e-mail, www (2001-03-12)
PORIZEK (Hlohovec) - Thomas Klimek Ward, 131 West Jefferson Avenue, Naperville, Illinois 60540, USA, e-mail
PORUBÁN - Ing. František Porubán, 049 44 Hrhov
PORUBČAN - Richard Porubcan, Quartierstr. 6, 8552 Felben-Wellhausen, Schweiz, e-mail (2003-05-20)
PORUBČAN - Zaujímam sa o rodokmeň svojej rodiny. Michaela Porubčanová, e-mail (2006-08-21)

PORUBČANSKÝ - Martin Horecký, Kupeckého 6, 821 08 Bratislava
PORUBČANSKÝ - Ing. Jozef Porubčanský, 013 22 Rosina 469, Slovakia, e-mail (1999-07-12)
PORUBSKÝ (Kláštor pod Znievom, Oravská Poruba) - Zaujímam sa o rod Porubský (Porubszky). Moji predkovia pochádzajú z Kláštora pod Znievom - zistené do r. 1770. Rod má údajne pôvod v Oravskej Porube. MUDr. Vladimír Porubský, Schneidra-Trnavského 22, 841 01 Bratislava (2004-06-11)
PORUBSZKY (Kláštor pod Znievom, Oravská Poruba) - Zaujímam sa o rod Porubský (Porubszky). Moji predkovia pochádzajú z Kláštora pod Znievom - zistené do r. 1770. Rod má údajne pôvod v Oravskej Porube. MUDr. Vladimír Porubský, Schneidra-Trnavského 22, 841 01 Bratislava (2004-06-11)
POSEFKA - My paternal grandparents emigrated to the US in the early 1900s. Their names are: Vendal (William) Anthony Strpko (b. Trenčín, 20 Oct. 1889, father Stefan, mother Antonia, only known sibling: Michael) and Anna Kathrine Stvartak (b. 11 Feb. 1900 near Bratislava, f. Yanko Stvartak, m. Mara Posefka, siblings: Mara, John, Andrew, Teresa). My grandfather had no relatives in the US. His brother Michael did come here, but returned to Slovakia. All my grandmother’s siblings emigrated to the US and remained here. Kate, e-mail  (1999-11-26)
POSEDNIK (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
POSPIECH (Wert Allis, Milwaukee, USA) – Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
POSPISIL (Bobot) - My Great Grandfather, John Pospisil came from Bobot, Trencin County in 1880. I have an extract of the parish records that list his wedding event and the baptism of his three sons. John's wife, Alojsia came from Brezolupy and they were married in Vysocany. I visited the area about 18 months ago but not speaking the language I gathered little information. Paul Wagner, e-mail (2006-01-23)
POSPÍŠIL (Bojnice) - Môj prastarý otec (Kováč) pochádzal z obce Cabaj pri Nitre, stará mama Katarína, rod. Pospíšilová, z Bojníc (nar. 25.11.1859). Jej otec sa volal Ján (Pospíšil). Bohumil Kováč, Bitúnkova 11, 940 76 Nové Zámky, Tel.: 035 6410947 (2008-10-05)
POSPÍŠIL (Bobot) - My Great Grandfather, John Pospisil came from Bobot, Trencin County in 1880. I have an extract of the parish records that list his wedding event and the baptism of his three sons. John's wife, Alojsia came from Brezolupy and they were married in Vysocany. I visited the area about 18 months ago but not speaking the language I gathered little information. Paul Wagner, e-mail (2006-01-23)
POŠVANC (Čakany, Štvrtok na Ostrove) - vraj pôvodne stavitelia mostov z Talianska, posledných 150 rokov okolo Bratislavy (Čakany, Štvrtok na Ostrove a pod.); roľnícke rodiny. Doc. PhDr. Erich Mistrik, CSc., Pedagogicka fakulta UK, Račianska 59, 813 34  Bratislava, e-mail, www (2001-02-26)
POTANČOK (Povrazník) - Zaujímajú ma rody: Potančok, Lokša, Močko sa asi zachovalo len v prezývke v obci Povrazník. Všetky pochádzajú z obce Povrazník už od 15. storočia. A ešte rod Dobrota z Horných Pršian.
e-mail (2009-12-09)
POTANKO - Mgr. Slavomír Gallik, Bernolákova 2, 028 01 Trstená, e-mail
POTFAJ (Stará Turá) - My mother was born Josephine Maria Pottfay on Feb. 3, 1927 in Stará Turá, Czechoslovakia. Her mother's name was Mary/Maria Buzik. Her father's name was Joseph Pottfay. My mother also has a half sister, Ella Pottfay. Aunts of my mother's also took care of my mother because she did not come to the USA when her parents came. She was left behind to be cared for by relatives, until the age of 7 when she came here with a nurse, possibly in 1934. I am also looking for relatives in Rybky of Stephania Hornak/Hornack. Mother was Anna Pusek and father was John Hornak/Hornack. Monica Kurucz-Kosinar, e-mail (2002-04-22)
POTICHNY (Šarišské Čierne; Cleveland, USA) - I would like to find any information on my mother’s parents Andrew Potichny and Mary Cocsis, born around 1880, came to Cleveland in 1900-1910). Paul Nagle, e-mail (2000-06-19)
POTOCSNÝ (Vojtovce – Centralia, PA, USA) - Sue Miller Bosewich, e-mail, www (2000-10-30)
POTOČNÝ (Vojtovce – Centralia, PA, USA) - Sue Miller Bosewich, e-mail, www (2000-10-30)
POTOCHNEY (Vojtovce – Centralia, PA, USA) - Sue Miller Bosewich, e-mail, www (2000-10-30)
POTOCHNEY - Lorraine Potochney, e-mail (2002-03-22)
POTOMAK (Bratislava) - I am trying to find my ancestors from Bratislava. They fled to Vienna, Austria in 1948. e-mail (2000-05-22)
POTTFAY (Stará Turá) - My mother was born Josephine Maria Pottfay on Feb. 3, 1927 in Stará Turá, Czechoslovakia. Her mother's name was Mary/Maria Buzik. Her father's name was Joseph Pottfay. My mother also has a half sister, Ella Pottfay. Aunts of my mother's also took care of my mother because she did not come to the USA when her parents came. She was left behind to be cared for by relatives, until the age of 7 when she came here with a nurse, possibly in 1934. I am also looking for relatives in Rybky of Stephania Hornak/Hornack. Mother was Anna Pusek and father was John Hornak/Hornack. Monica Kurucz-Kosinar, e-mail (2002-04-22)
POTUCKÝ - Hospodár, Leheň, Gaľa, Galya, Mašlej, Mihálik, Potucký, regionálna história Zemplína. JUDr. Miroslav Hospodár, Mojmírova 10, 071 01 Michalovce, e-mail (2003-04-03)
POTÚČEK (Brezová pod Bradlom) - Ancestors of Jan Plačko, Anna Potúček, Štefan Šlahor and Anna Vician: Batka, Bednar, Blanar, Dodrv, Huska, Juriček, Klučovsky, Kopecky, Kostelancik, Kravarik, Kriško, Kučera, Makys, Osusky, Plačko, Posednik, Potúček, Repta, Šaško, Šlahor, Sluka, Tomaska, Valko, Vician, Zvonar. Anabeth Dollins, 1409 Terrace Drive, Pittsburgh, PA 15228-1608, USA, www, e-mail (2002-05-28)
POTURNAJ (Dolná Krupá) - I live in Canada. I am trying to star a genealogy records for my family. My father was bor in 1882 in Horná Krupá (near Trnava). His name was Alojz Petrašovič. My mother was born in 1888 in Dolná Krupá. Her maiden name was Julia Poturnay. Ernie P. e-mail (1999-11-15)
POTURNAY (Dolná Krupá) - I live in Canada. I am trying to star a genealogy records for my family. My father was bor in 1882 in Horná Krupá (near Trnava). His name was Alojz Petrašovič. My mother was born in 1888 in Dolná Krupá. Her
maiden name was Julia Poturnay. Ernie P. e-mail (1999-11-15)
POVAZANEC - My name is Katherine Ann Povazanec Donaldson. I am loking for family in Slovakia. My father was John Povazanec Jr. He immagrated to the US in the middles 1920s. George Donaldson, e-mail (2005-04-01)
POVLIK (Levice) - I am interested in names Bajus, Bumbara and Povlik. My Great aunt was born in Sevoce (probably Levoča) in 1877, father John Bajus, mother Mary Bumbara later came to US in 1886. I think they were Catholic in religion. There were other siblings to Michael, Anna and one other. Brenda Donald, e-mail (2002-02-13)
POVOLNY (Padina) - Zaujímam sa o mene Povolny. Žijem v dedine Padina (Vojvodina, Srbsko a Čierna Hora). Moja rodina prišla do tohto kraju, keď bola založená Padina v roku 1806. Prišli sem okolo 80 rodín zo Slovenska a to z Novohradskej, Gemerskej, Peštianskej a Liptovskej stolice. Ešte stále sme si zachovali náš jazyk a obyčaje. Ja považujem, že rodina Povolnova pochádza z Liptovskej stolice. Ján Povolny, e-mail (2005-08-01)
POZNAN , see HONT-POZNAN
POŽGAJ - Machovský, Bordáč, Šurina, Požgaj - obce Borinka, Lozorno, Vrbice (ČR). Ing. Michal Machovský, Kutlíkova 9, 851 02 Bratislava, e-mail (2004-01-23)
POŽIVENEC (Terchová) - Zaujímajú ma rody: Obšivan, Jánošík, Masnica, Hanuljak, Komačka, Martinusík, Poživenec, Jankov, Hanzel (všetky z Terchovej), Noga (Horná Tížina), Staňo, Greguš, Košut (všetky z Riečnice), Janíček, Šimun, Trizujlak, Cabadaj, Sedláček, Franek, Šutovský, Miček (všetky z Gbelian), Mrázik, Valášek, Majerčík, Bolo, Pinka, Podmanický (všetky z Tepličky nad Váhom), Žídek (Belá), Rolko (Mojš). Radoslav Obšivan, Na močiar 918/19, 013 01 Teplička nad Váhom, e-mail (2014-02-10)
PRAMUK - www, e-mail (2002-01-14)
PRASNICZKY - I am searching for information on Anna Placek born Czecho-Slovakia 10/4/1868. Also, Franciscus Prasniczky Palko, born 9/10/1869, Stiavnik, Trencin Co., Czecho-Slovakia. His father, Joseph P. Palko and mother, Catharina Simunyik. Lillian Palko, e-mail (2005-08-22)
PRAZNÓCI (Trnava-okolie) - Hledáme předky rodu Práznovský (Praznóci) v okolí Trnavy. Případně jejich armales ze 16. stol. Dle informací rodu měli být nějaké listiny uloženy v archivu v Bytči. Miroslava Práznovská-Jůnová, e-mail (2011-07-11)
PRÁZNOVSKÝ (Trnava-okolie) - Hledáme předky rodu Práznovský (Praznóci) v okolí Trnavy. Případně jejich armales ze 16. stol. Dle informací rodu měli být nějaké listiny uloženy v archivu v Bytči. Miroslava Práznovská-Jůnová, e-mail (2011-07-11)
PRAŽENICA (Hrabové) - Jaroslav Vokoun, e-mail
PRECZELMAYER (Western Slovakia & New York, USA) – Dolph Klein, Chapel Hill, NC, USA, e-mail (1999-10-11)
PREKOP - Marek Prekop, Gorazdova 1317/31, 957 04 Bánovce nad Bebravou, e-mail (2001-11-05)
PRESSBURGER (Bratislava) - I am now living in Canada, but my family, named Pressburger, came from Bratislava (previously Pressburg) and I am trying to trace the family history and geneology. In particular  I am interested in tracing the path of my mother's family, Fulop Pressburger (and his wife Rosalie Schwartz), who had 11 children, and of my cousin's family, Emeric Pressburger, and his antecedents. I believe the Pressburger family inhabited Bratislava from the 1600's onwards. June Engel, 21, Dale Avenue, Apt 923, Toronto, Ont, Canada, Tel: 416-921-1601, e-mail (2008-08-11)
PRESTIS - My Great Grandfather was from Slovakia. John Pristas born 4 Mar. 1871 in Shariss, Slovakia(Austria). Married Julianna Budzak born either 8 Feb. 1872 or 16 Feb. 1871 in Shariss Zupp, Slovakia(Austria). John was naturalized in the US 4/7/1893 (as written). They were both Catholic. It is said that John worked in a factory/mill and his father's name was also John. He had a brother Michael. Julianna's father was Joseph and it is said she spoke 5 languages. She had two sisters Elizabeth and Anna. John and Julianna had 11 children. My grandfather's last name changed to Prestis. I do not know when the change occured but know it was after their move and several children. It is said they came to the US during the blizzard of 1888 but have not been able to locate any ship passenger lists with their names. e-mail (2002-10-23)
PREXTA (Obručné) - The villages and family names I am interested in are: Telgárt: Grega and Stupka (George Grega and Helen Stupka left Telgart in the early 1900’s), Obručné: Sovich and Prexta (Vasce and Maria (Prexta) Sovich died (1929 and 1922) and are buried in Obrucne), Čirč: Kovalyak (traced Gabriel born 1877, John (b.1837), Michael, and Jacob (b.1757). Any information or instruction would be very appreciated. Debra S. Grega, Ph.D., Case Western Reserve University, Cleveland, OH 44106, Phone: 216-368-3614, Cell: 216-235-8952, e-mail (2008-09-05)
PRIBIS (Maďarsko - Budapešť) - Skúmam rody Tomaškovič, Nagy, Herzan - Svätý Jur a okolie; Kudrnáč - Česká republika; Pribis, Grassellie, Nouner/Nonner - Maďarsko/Budapešť; Luz/Lutz - Kremnica. Rastislav Luz, Družstevná 10, 900 21 Svätý Jur, e-mail (2004-06-21)
PRIELOŽNÝ - Zaujímam sa o predkov a príbuzných týchto osôb - mamina strana: moja mama: Jana Jakubčíková-Prieložná, starká: Irena Veličová-Jakubčíková, starký: Michal Jakubčík, mojej starky mama: Žofia Králiková, mamin starký: Karol Jakubčík; otcova strana: môj otec: Peter Prieložný, jeho mama: Anna Kavecká, jeho otec: Filip Prieložný. Jana Prieložná, e-mail (2010-11-03)
PRIELOŽNÝ (Strečno) - My grandmother was Paulinka Janeka, daughter of George Janeka and Johana Prielozna. She was born in Strecno. I am from Argentina. Mariela Schulz, e-mail (2004-07-14)
PRÍKAZSKÝ - Karol Csiffáry, Hurbanova 2, 952 01 Vráble (2001-01-29)
PRISTAS - Do you have information on this family? They lived in Kraviany where 1910 John Pristas was the head of the village. His son John Pristas cane to US of about in September 1910. Marge Mullaney, e-mail (1999-05-25)
PRISTAS - My Great Grandfather was from Slovakia. John Pristas born 4 Mar. 1871 in Shariss, Slovakia(Austria). Married Julianna Budzak born either 8 Feb. 1872 or 16 Feb. 1871 in Shariss Zupp, Slovakia(Austria). John was naturalized in the US 4/7/1893 (as written). They were both Catholic. It is said that John worked in a factory/mill and his father's name was also John. He had a brother Michael. Julianna's father was Joseph and it is said she spoke 5 languages. She had two sisters Elizabeth and Anna. John and Julianna had 11 children. My grandfather's last name changed to Prestis. I do not know when the change occured but know it was after their move and several children. It is said they came to the US during the blizzard of 1888 but have not been able to locate any ship passenger lists with their names. e-mail (2002-10-23)
PRISTAS - I am researching the family of Anna Dziak Michal, my grandmother. She was born in Veľký Ruskov, raised in Dargov, her parents were Andrew Dziak and Anna Lyzesicin Dziak Pristas. My granfather Andrew Michal was born 6/6/1897 to Josef Michal and Anna Honcak Michal Kezak in Jedlova, Saris County. My relatives are the families: Zahorsky, Bajus, Matuscak, Zelenak, Pristas, Dziak, Lyzesicin, Michal/Mihal, and Honcak. Ericka Michal: e-mail (1999-09-14)
PRITZ (Nitrianske Pravno) - My name is Osvaldo Pritz. I live in Argentina. I am trying to start a genealogy of my family Pritz. My grand father (in Spanish) Felipe Pritz, inmigrated to Argentina from Nitrianske Pravno, near 1910. The city was named in German Deutsch Proven. Osvaldo Pritz, e-mail (2002-03-04)
PRNA (Slavnica) - Ancestors of Anthony Cherney. www, e-mail (2001-06-11)
PROBSTNER - PhDr. František Žifčák, Kolárska 5/17, 052 01 Spišská Nová Ves
PROBSTNER (Stará Lesná, Levoča) - Alena Kredatusová, ŠOBA, nám. Majstra Pavla 7, 054 45 Levoča (2001-02-13)
PROČKA (Nováky, Handlová) - Skúmam rody Pročka (Nováky, Handlová) a Rafaelis (Zemianske Kostoľany, Martin). Robert Sladík, Pribišova 19, 841 05 Bratislava, Tel.: +421-907 990 458, e-mail (2006-10-17)
PROHIRA - Hľadám informácie o rodičoch alebo starých rodičoch Ivana Prochiru, narodeného okolo 1850, a o jeho manželke Anne rod. Onufrik, narodenej okolo 1852, ako aj o podobných priezviskách Prochira, Prohira, Prohyra, Prochera. I am interesting on surnames Prochyra, Prochira, Prohyra, Prohira or Prochera, because I would like find info about my great grand parents Ivan Prochira and his wife Anna bor. Onufrik born about 1850 in the area of East Slovakia, Poland or Ukraine (Galicia). Ľuboš Prochyra, Boskovičova 1194, 908 73 Veľké Leváre, Slovensko, e-mail (2006-12-05)
PROHYRA - Hľadám informácie o rodičoch alebo starých rodičoch Ivana Prochiru, narodeného okolo 1850, a o jeho manželke Anne rod. Onufrik, narodenej okolo 1852, ako aj o podobných priezviskách Prochira, Prohira, Prohyra, Prochera. I am interesting on surnames Prochyra, Prochira, Prohyra, Prohira or Prochera, because I would like find info about my great grand parents Ivan Prochira and his wife Anna bor. Onufrik born about 1850 in the area of East Slovakia, Poland or Ukraine (Galicia). Ľuboš Prochyra, Boskovičova 1194, 908 73 Veľké Leváre, Slovensko, e-mail (2006-12-05)
PROCHERA - Hľadám informácie o rodičoch alebo starých rodičoch Ivana Prochiru, narodeného okolo 1850, a o jeho manželke Anne rod. Onufrik, narodenej okolo 1852, ako aj o podobných priezviskách Prochira, Prohira, Prohyra, Prochera. I am interesting on surnames Prochyra, Prochira, Prohyra, Prohira or Prochera, because I would like find info about my great grand parents Ivan Prochira and his wife Anna bor. Onufrik born about 1850 in the area of East Slovakia, Poland or Ukraine (Galicia). Ľuboš Prochyra, Boskovičova 1194, 908 73 Veľké Leváre, Slovensko, e-mail (2006-12-05)
PROCHIRA - Hľadám informácie o rodičoch alebo starých rodičoch Ivana Prochiru, narodeného okolo 1850, a o jeho manželke Anne rod. Onufrik, narodenej okolo 1852, ako aj o podobných priezviskách Prochira, Prohira, Prohyra, Prochera. I am interesting on surnames Prochyra, Prochira, Prohyra, Prohira or Prochera, because I would like find info about my great grand parents Ivan Prochira and his wife Anna bor. Onufrik born about 1850 in the area of East Slovakia, Poland or Ukraine (Galicia). Ľuboš Prochyra, Boskovičova 1194, 908 73 Veľké Leváre, Slovensko, e-mail (2006-12-05)
PROCHYRA - Hľadám informácie o rodičoch alebo starých rodičoch Ivana Prochiru, narodeného okolo 1850, a o jeho manželke Anne rod. Onufrik, narodenej okolo 1852, ako aj o podobných priezviskách Prochira, Prohira, Prohyra, Prochera. I am interesting on surnames Prochyra, Prochira, Prohyra, Prohira or Prochera, because I would like find info about my great grand parents Ivan Prochira and his wife Anna bor. Onufrik born about 1850 in the area of East Slovakia, Poland or Ukraine (Galicia). Ľuboš Prochyra, Boskovičova 1194, 908 73 Veľké Leváre, Slovensko, e-mail (2006-12-05)
PROKEIN (Kunešov) -  Ich suche nach dem Ort Kuneschau und nach dem Namen Prokein. Monika Jung, e-mail (2003-04-16)
PROKEŠ - Pátram po rode Koša z Turca, čo sú predkovia mojej mamy. Robím rodostrom našej rodiny. Prokešovci su zase zo Záhoria. Peter Prokeš, e-mail (2009-10-07)
PROKS - Skúmam rody Šrank, Mesároš, Fintor, Balla (Veľký Lapáš, Nitra), Horváth, Ryba, Proks (Siladice). Mgr. Alexander Horváth, Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, tel. č. 0915 817 693, 0911 817 693, e-mail (2010-01-11)
PRÓNAY - Buduje drzewo genealogiczne rodziny Serafin i dotarłem do przodków o tym nazwisku. Emilia Pronay *5.X.1862r. Rzeszów +17.IV.1939r. Nowy Sącz, bracia: Franciszek, Leon, Jan, ojciec: August Pronay de Tot-Prona et Blatnica, urzędnik podatkowy w Rzeszowie +4.VII.1893r. Gorlice, matka: Rozalia Spaltenstein, dziadek: Pronay - generał +~1846r., babka: hr. Gorayska +~1846r. Jan Serafin, Kraków, Polska, e-mail (2006-089-04)
PRÓNAY - Tibor Balogh, Šoltésovej 56/2, 965 01 Žiar nad Hronom
PŘÍKOPA - Hľadám ľudí, ktorí používajú alebo pri ženách používali priezvisko Příkopa. František Příkopa ml., e-mail, 0904 615 600 (2014-09-02)
PSAR - I’m trying to locate the origin of my grandfather who came to the U.S. in 1901. His name was George Psar and his wife’s name was Ana. I believe he came from Slovakia. Thomas Pschar, e-mail (2006-09-18)
PSCHAR - I’m trying to locate the origin of my grandfather who came to the U.S. in 1901. His name was George Psar and his wife’s name was Ana. I believe he came from Slovakia. Thomas Pschar, e-mail (2006-09-18)
PUČALÍK - Rudolf Minárik, Mozartova 12, 917 08 Trnava
PUHA - Zaujímajú ma rody: Németh, Csörgey, Bartal, Bacsák, Petőcz, Kisléghy, Földes, Nogell, Lelkes, Lukács, Kulcsár, Fekete, Cséfalvay, Puha, Végh, Méhes, Szüllő, Bittó. Ing. Tibor Németh, Oravská 14A, 903 01 Senec, e-mail, www (2014-02-10)
PUCHAN
- My Grandfather Michael (Mihaly) Estok arrived in the United States September 29, 1898. His port of departure was Bremen and his ship was the Lahn. He met his brother-in-law Leo Pilansky, husband of his sister Susan. He married Anna Puchan (Puchin) in Brooklyn, New York. My father said that his mother, Anna, always said that they lived in Banovce. I do not know if that was her family or both families. Papa Michael Estok was born April 8, 1878 or April 18, 1878. The first date was on his draft registration card and the second was on his death certificate. Nana Anna Puchan Estok was born May 26, 1878 as on her death certificate. Any assistance in finding genealogical information and relatives would greatly be appreciated. I do not speak or read any language but English. Patricia Estok Fisher, e-mail (2008-01-14)
PUCHIN - My Grandfather Michael (Mihaly) Estok arrived in the United States September 29, 1898. His port of departure was Bremen and his ship was the Lahn. He met his brother-in-law Leo Pilansky, husband of his sister Susan. He married Anna Puchan (Puchin) in Brooklyn, New York. My father said that his mother, Anna, always said that they lived in Banovce. I do not know if that was her family or both families. Papa Michael Estok was born April 8, 1878 or April 18, 1878. The first date was on his draft registration card and the second was on his death certificate. Nana Anna Puchan Estok was born May 26, 1878 as on her death certificate. Any assistance in finding genealogical information and relatives would greatly be appreciated. I do not speak or read any language but English. Patricia Estok Fisher, e-mail (2008-01-14)
PÚCHOVSKÝ - Patram po menach Kaclik, Dugat, Ondrasik, Pecka, Puchovsky, Kern, Artz atd. Z jednej strany - na strednom Slovensku zrejme korene siahaju do nemeckej kolonizacie bani a na Povazi do druhej nemeckej polnohospodarskej kolonizacie. Predpokladam, ze meno Puchovsky pochadza od Puchova a Pecka z Moravy. Udaje mam uverejnene na www - zatial mam 465 osob. e-mail (2001-02-28)
PÚCHY - Ing. Dušan Krovina, Dubinky 674/49, 974 42 Lehota pod Vtáčnikom, e-mail (2000-04-06)
PÚCHY - Zaujímam sa o rody Tomenga, Lenhard, Púchy. Ing. Jozef Tomenga, Kafendova 6, 831 01 Bratislava, e-mail (2003-05-29)
PUKELNICK - I believe that my Pukelnick or Pukelnik ancestors came to the United States in the last quarter of the 19th century. I believe that they came from Metzenseifen. I believe that there is a town called Pukena near Medzev. e-mail (2008-03-03)
PUKELNIK - I believe that my Pukelnick or Pukelnik ancestors came to the United States in the last quarter of the 19th century. I believe that they came from Metzenseifen. I believe that there is a town called Pukena near Medzev. e-mail (2008-03-03)
PUKELNÍK - I believe that my Pukelnick or Pukelnik ancestors came to the United States in the last quarter of the 19th century. I believe that they came from Metzenseifen. I believe that there is a town called Pukena near Medzev. e-mail (2008-03-03)
PULSZKI - Valéria Janečková, Legerského 6, 831 02 Bratislava
PULYAK - I have family names of Pulyak; Uhrincsak and Korhel from my family. All of these family members moved to the US about 1906-07. Susie Pulyak was born in 1887 and it was thought she came from eastern Slovakia. George Uhrincsak was born same year and from same area. Steve Korhel was again from same area. e-mail (2002-12-09)
PURDES  - My father was born in or near the village of Jedlinka. His name was John (Ivan) buben and he also had a sister that was born there also by the name Mary. His father’s name was Ivan (John) Buben and he married a girl named Suzanna Murin. My mother was born near Polinka (?) and her last name was Purdes. Her father’s name was Gregor Purdes and her mother’s name was Julia Kosytik. She was born about June 27, 1888. She had a step-sister named Anna as her father was married previously to Katarina Rohacs. Anna also had a brother named Teodor who was born May 26, 1878. There were also two daughters that they named Maria and both of them died very early. Their mother (Katarina) died when she was only 30. George Buben, 36529 Bagdad Dr., Sterling Heights, Mi. 48312-3014, USA, e-mail (1999-10-14)
PURDES - Gwendalyn Bak e-mail
PUSEK (Rybky) - My mother was born Josephine Maria Pottfay on Feb. 3, 1927 in Stará Turá, Czechoslovakia. Her mother's name was Mary/Maria Buzik. Her father's name was Joseph Pottfay. My mother also has a half sister, Ella Pottfay. Aunts of my mother's also took care of my mother because she did not come to the USA when her parents came. She was left behind to be cared for by relatives, until the age of 7 when she came here with a nurse, possibly in 1934. I am also looking for relatives in Rybky of Stephania Hornak/Hornack. Mother was Anna Pusek and father was John Hornak/Hornack. Monica Kurucz-Kosinar, e-mail (2002-04-22)
PUŠKÁR - Július Puškár, e-mail (2002-06-25)
PUŠKAREVIČ (Mokrý Háj) - Vo vami vytvorených zoznamoch som našiel kontakty spomedzi možných spoločných predkov na Malenovských/ Malinovských (prekvapilo ma a potešilo, že sú vedení v jednom, zaujíma sa o nich jeden pán z Prahy), Balúcha (v USA) a možného Kanaka (tiež v USA, ja viem o pradedovi Kanyakovi/Kaňákovi). Zaujímajú ma ešte Burešovci (na Slovensko prišli z okolia Jihlavy) a Staněkovci (z okolia Hradca Králové). Po jednej skupine predkov som zdedil príbory a taniere s korunkami ide o Kusalikovcov a Formánkovcov z okolia a mesta Skalice. Do piatej generácie som sa dopracoval len v prípade s nimi spríbuznených Puškarevičovcov vraj s chorvátskym pôvodom. Mokrý háj, dedinka medzi Skalicou a Radošovcami (tu sa narodila moja stará mama Kusaliková), je chorvátska dedina. Stano Malinovský, e-mail (2001-08-22)
PUTKA (Kurimka) - I wish to get information on the following: Alex Baran (aka Elec Baran), Mala Kurimka, Slovakia; Helen Adam (aka Adamovich) Baran, Mala Kurimka, Slovakia. Would be interested in finding some relatives with these names. Would be interested in finding Michael Putka possibly originated in and around Brezovica or Brezovice or Brezovici, Slovakia. Emigrated to the USA in and around the late 1800 or early 1900. Richard and Margaret Putka, e-mail (2004-10-13)
PUTNOKY (Košice) - My great-grandmother was Agnes Putnoky and she died in Kassa (assan) on the 12 of September 1868. Her paternts were Joseph Putnoki and Agnes Fekete. Her husband was Eduardus Julius Noe, they married in Kassa on the 28 August 1862. Ivana Vostrejs, e-mail (2007-05-28)