Jozef Novák a kol.
PALEOGRAFICKÁ ČÍTANKA
Pomôcka na čítanie rukopisov z 12.-19. storočia
 
Martin, SGHS 2001 (v spolupráci s Vydavateľstvom Matice slovenskej)
150 s., brož.
ISBN 80-7090-599-9
VYPREDANÉ
 
Podnetom na vypracovanie predkladanej príručky bol voľný rozhovor s niekoľkými účastníkmi prvého ročníka Letnej školy praktickej genealógie, ktorá sa uskutočnila v septembri 1997 v Martine. Prvý večer, počas spoločenského posedenia, sa viacerí účastníci ponosovali na rôzne ťažkosti s pramenným materiálom. Dožadovali sa príručky, ktorá by im pomohla preniknúť do obsahu genealogických písomných prameňov, ktorá by im pomohla prečítať príslušné dokumenty. Pretože s rovnakými ťažkosťami sa stretávajú aj poslucháči archívnictva a histórie, rozhodol som sa pripraviť príručku, ktorá by prispela k praktickému zvládnutiu práce s archívnym materiálom i zo starších období. V našich pomeroch ide o pramene z 12.-19. storočia. Používateľom tejto príručky želám radosť zo získavania schopnosti bežne čítať historické dokumenty a najmä následnú radosť z jej používania vo vlastnej tvorivej práci.

Jozef Novák