Zdenko Ďuriška
PÁLKOVCI
PRÍBEH RODU GARBIARSKYCH PODNIKATEĽOV Z LIPTOVA


Martin, SGHS 2013, pevná väzba, 540 strán, 12 tabuliek, 560 fotografií
ISBN 978-80-970196-7-9
Cena: 20,00 €, členovia SGHS 18,00 €
(plus poštovné)

 

Sága ďalšieho slovenského podnikateľského rodu, ktorého členovia výrazne zasiahli do života Slovenska a Slovákov.

Ak sa čitateľ dostal až k týmto riadkom, nepochybne bude so mnou súhlasiť minimálne v troch veciach.

Predovšetkým na mňa urobila dojem poctivá a úžasne minuciózna práca autora s veľmi rôznorodým materiálom. Podobne rozsiahly výskum by pokojne uživil aj jeden malý ústav a ak toto všetko ležalo na pleciach jedného bádateľa, pred takým výkonom sa treba len pokorne skloniť.

Druhou skutočnosťou, ktorú som si uvedomoval, bolo poznanie, aké malé bolo a je Slovensko. Jeden rozvetvený rod dokázal obsiahnuť prakticky celé jeho územie, mal väzby na rôzne ďalšie známe osobnosti a vykonával celý rad závažných rôznorodých aktivít, a to aj mimo Slovenska a v zámorí.

Treťou skutočnosťou, ktorú som si neustále uvedomoval, bolo poznanie – vďaka inému uhlu pohľadu – zdanlivo protirečiace tomu predchádzajúcemu, a síce – aké veľké bolo a je Slovensko. A to práve preto, že existovali Makovickovci, Pálkovi a podobné rody, ktoré napriek nepriazni osudu a zložitým peripetiám stredoeurópskych dejín vždy vstávali z popola ako bájny Fénix a pokračovali tam, kde iní prestali alebo ... kde „uťaté ruky“ nedovoľovali konať viac a ďalej.

Pálkovci boli jedným z rodov, vďaka ktorým stojíme teraz tam, kde sme a vďaka ktorým má slovenský národný príbeh priam neskutočný charakter a podobá sa rozprávke s mimoriadne šťastným koncom.

(z Úvahy namiesto doslovu, krátené)
Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. 
slovenský historik, pedagóg na Katedre slovenských dejín UK v Bratislave


 OBJEDNÁVKA