PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1

Martin 2004, 250 s., ISBN 80-968717-6-5
Formát B5 (16,5 x 24,5 cm), pevná väzba
Cena: 15,00 €, členovia SGHS 13,50 €
(plus poštovné)


 
Dlho očakávaná, prvá slovenská príručka ku genealogickému výskumu. Odborníci s dlhodobými skúsenosťami (archivári, historici, jazykovedci, genealógovia ...) v nej poskytujú základné informácie o genealógii a vývoji rodín (rodov) v našom historickom priestore, podrobne (po prvýkrát v takejto hĺbke) informujú o tom, ako skúmať mená, vzťahy i individuálne osudy našich súčasných i historických príbuzných. Práca patrí na Slovensku k priekopníckym, je bohato ilustrovaná.

OBJEDNÁVKA